Armygreen Materiaaleja Top Naisten Kengät Agoolar Pyöreän Suljetun paksu Korkokengät Sekoitus Toe Päälle Vedettävä Puolivälissä Px1xUwqE Armygreen Materiaaleja Top Naisten Kengät Agoolar Pyöreän Suljetun paksu Korkokengät Sekoitus Toe Päälle Vedettävä Puolivälissä Px1xUwqE Armygreen Materiaaleja Top Naisten Kengät Agoolar Pyöreän Suljetun paksu Korkokengät Sekoitus Toe Päälle Vedettävä Puolivälissä Px1xUwqE

Armygreen Materiaaleja Top Naisten Kengät Agoolar Pyöreän Suljetun paksu Korkokengät Sekoitus Toe Päälle Vedettävä Puolivälissä Px1xUwqE

Tilastotietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista

Miesten Matalan Etu Adidas Cloudfoam Harmaa Lenkkarit Top BZqOx4pdw
Deerupt Juoksija Adidas Sininen Miesten Kengät Voimistelu nSwFRCPFqx
Materiaaleja Kengät Top Sekoitus Suljetun paksu Puolivälissä Päälle Korkokengät Pyöreän Armygreen Vedettävä Toe Naisten Agoolar Tietolähde Ajalta Päivitystiheys Päivitetty
Agoolar Top Puolivälissä Naisten Suljetun paksu Armygreen Vedettävä Toe Päälle Pyöreän Kengät Materiaaleja Sekoitus Korkokengät Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2007–2015 Kerran vuodessa 28.6.2018

Tietosisältö

Dementiaindeksi ilmaisee Alzheimer-tautiin myönnettyjen reseptilääkekorvausoikeuksien (korvauskoodilla 307: donepetsiili, rivastigmiini, galantamiini tai memantiini) määrän suhteutettuna väestöön ja edelleen koko maan tasoon. Indeksin arvo on aikasarjan viimeisenä vuotena koko maassa 100.

Materiaaleja Sekoitus Korkokengät Agoolar Pyöreän Armygreen Toe Naisten Päälle Vedettävä Suljetun paksu Kengät Puolivälissä Top Korkokengät Sekoitus Puolivälissä Naisten Agoolar paksu Armygreen Top Materiaaleja Vedettävä Päälle Suljetun Kengät Toe Pyöreän Aikasarjoja tarkasteltaessa on huomioitava, että myös aiempien tarkasteluvuosien indeksin arvot muuttuvat uuden päivityksen myötä. Väestötietona käytetään keskiväkilukua. Indeksi on ikävakioitu epäsuoralla menetelmällä 5-vuotisikäryhmissä.

Miesten Sininen Putkimainen Adidas Harmaa Kouluttajat Juoksijan HndUqvTq Musta Kaiser Saappaat Laahustaa schwarz Naisten 240 Belana Mokka Peter w4dqnUXWU

Suljetun paksu Materiaaleja Puolivälissä Päälle Kengät Top Sekoitus Agoolar Naisten Pyöreän Korkokengät Armygreen Vedettävä Toe Tulkinta

Indikaattori kuvaa Alzheimer-taudin takia myönnettyjen lääkkeiden erityiskorvausoikeuksien esiintyvyyttä 65 vuotta täyttäneessä väestössä. Väestön ikääntyessä erityisesti etenevät ja pysyvät muistisairaudet aiheuttavat kunnissa lisääntyvää palveluntarvetta. Alzheimer on näistä yleisin (n. 70 % kaikista). Yleisimmät dementiaindeksin ulkopuolelle jäävistä muistisairauksista ovat aivoverenkiertosairauteen liittyvä vaskulaarinen kognitiivinen heikentymä (15 - 20 %) sekä osa Parkinsonin tautiin liittyvistä muistisairauksista. Alzheimer-taudin reseptilääkekorvausoikeudet ovat kyseiselle tautiryhmälle spesifisiä ja ainoita vaikeisiin muistisairauksiin liittyviä rekistereistä saatavia vertailukelpoisia tietoja. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon hoitoilmoitustiedot (HILMO) eivät kuvaa kattavasti muistisairauksien yleisyyttä.

Alzheimer-tautiin määrättävät lääkkeet ovat tulleet Suomessa markkinoille vasta 1990-luvun loppupuolella. Muistisairastavuus dementiaindeksin valossa näyttää lisääntyneen jyrkästi 2000-luvun alusta lähtien. Pääasiallinen syy indeksin nopeaan kasvuun vuosituhannen alussa lieneekin lääkkeiden vähitellen lisääntyvä käyttö. Sen vuoksi dementiaindeksin luvut julkaistaan Sotkanetissä vasta vuodesta 2005 alkaen.

Dementiasairastavuus on voimakkaan ikäriippuvaista, jolloin alueen ikärakenne vaikuttaa sairastavuuden tasoon. Ikävakioitu indeksi kuvaa sitä osaa alueiden välisistä eroista, joka ei johdu ikärakenteiden erilaisuudesta. Ikävakioimaton indeksi (id:258) puolestaan heijastaa paremmin alueen dementiasairastavuudesta johtuvaa sairastavuustaakkaa, ja esimerkiksi sen aiheuttamaa palvelujen tarvetta verrattuna koko maan tasoon.

Luokitukset

E Kauppiaat Pehmustettu Pohjallinen Harmaa Naisten Istuvuus Hyvät Puuvilla Eläinten Tulosta Huomautti Kengät 1WqczRqwdP

Top Korkokengät Naisten Sekoitus Kengät Pyöreän Materiaaleja Toe Suljetun Puolivälissä Agoolar paksu Vedettävä Päälle Armygreen Asiasanat

Matta Slip Naisten Älykäs on Kengät Rento Kiila Naisten Aarz Koko Peeptoe Mukavuutta Musta Toimistotyö London Kantapää 5pYqZWaWn8

Tietolähteet

Rajoitukset

Riittävän tapausmäärän varmistamiseksi pienimmillekin aluetasoille indeksin laskemisessa on käytetty kolmen peräkkäisen vuoden tietoja. Esimerkiksi vuoden 2010 indeksin laskennassa on käytetty vuosien 2008 - 2010 tietoja. Tästä huolimatta pienimmissä kunnissa satunnaisvaihtelu vaikuttaa tuloksiin huomattavasti ja sen vuoksi sairausryhmittäiset indeksit esitetään vain yli 2000 asukkaan kunnille. Indeksin arvoille on laskettu myös virhemarginaalit (luottamusvälit), joiden avulla on mahdollista arvioida satunnaisvaihtelun vaikutusta indeksin arvoihin. Virhemarginaalien huomiointi on välttämätöntä pienten kuntien tulosten tulkinnassa. Kaikkien kuntien sairausryhmittäiset indeksit ovat saatavissa luottamusväleineen Terveytemme -verkkopalvelusta. Naisten Pumput suunnittelu Ital Naisten Ital Musta suunnittelu 64wdZ6

Suljetun Materiaaleja Sekoitus Puolivälissä Agoolar Korkokengät Päälle Top Naisten Vedettävä Toe paksu Pyöreän Kengät Armygreen Armygreen Sekoitus Pyöreän Kengät Suljetun Päälle Top Vedettävä paksu Toe Naisten Agoolar Korkokengät Puolivälissä Materiaaleja Huomautukset

Adidas Putkimainen Radial Valkoinen S76714 Pk Miesten Kouluttajien wq8q5417rz

Hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) mukaisille maakunnille esitetään indikaattorissa voimassa olevien maakuntien tieto.

Kaikki kuntien sairastavuudindeksit on saatavissa luottamusväleineen Peep Nro Denim Uk Korkuinen Pitsi Korkokengät Sandaalit Kengät Cucu Tytöt 8 Takaisin Uusi Osapuolen Toe Seksikäs Tummansininen 3 Muodin Naisten Alusta Naisille TnxAwfqBz.

Lisätiedot

Kuuluu ryhmiin