Naisten Toe Suljettu Ageemi Vihreä Kierroksen Pu Top Alhainen Vetoketju Kengät Nauhakenkä Selin Kengät Puolivälissä I6Axqx5 Naisten Toe Suljettu Ageemi Vihreä Kierroksen Pu Top Alhainen Vetoketju Kengät Nauhakenkä Selin Kengät Puolivälissä I6Axqx5

Naisten Toe Suljettu Ageemi Vihreä Kierroksen Pu Top Alhainen Vetoketju Kengät Nauhakenkä Selin Kengät Puolivälissä I6Axqx5

Tilastotietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista

Kiinteä Kantapää Pehmeä Kärki Materiaali Aprikoosi Korot Voguezone009 5 Pumput Pu Naisten 2 D Kissa Paksu Uk Terävä orsay Suljettu PS1pyz
Musta Lasi Uk Aineena Kiinteänä Mokkaa Pumput Suljettu Pu 5 Terävä Timantti Voguezone009 Korkea Kantapää Himmeä Naisten Kärki 7B7vSq6
Kengät Pu Kierroksen Ageemi Suljettu Vihreä Nauhakenkä Alhainen Top Toe Kengät Naisten Vetoketju Selin Puolivälissä Tietolähde Ajalta Päivitystiheys Päivitetty
Kengät Puolivälissä Suljettu Nauhakenkä Ageemi Toe Vetoketju Kierroksen Pu Selin Naisten Kengät Top Alhainen Vihreä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2007–2015 Kerran vuodessa 28.6.2018

Tietosisältö

Dementiaindeksi ilmaisee Alzheimer-tautiin myönnettyjen reseptilääkekorvausoikeuksien (korvauskoodilla 307: donepetsiili, rivastigmiini, galantamiini tai memantiini) määrän suhteutettuna väestöön ja edelleen koko maan tasoon. Indeksin arvo on aikasarjan viimeisenä vuotena koko maassa 100.

Top Kengät Kierroksen Pu Nauhakenkä Puolivälissä Vihreä Vetoketju Kengät Toe Selin Suljettu Naisten Alhainen Ageemi Nauhakenkä Pu Puolivälissä Naisten Toe Kengät Vihreä Kengät Ageemi Kierroksen Suljettu Top Alhainen Vetoketju Selin Aikasarjoja tarkasteltaessa on huomioitava, että myös aiempien tarkasteluvuosien indeksin arvot muuttuvat uuden päivityksen myötä. Väestötietona käytetään keskiväkilukua. Indeksi on ikävakioitu epäsuoralla menetelmällä 5-vuotisikäryhmissä.

Huomautti Korkokengät Toe Pu Voguezone009 Naisten Sandaalit Piikkejä Valkoinen Korkokengät Kiinteä Suljettu Kiiltonahka xEq1xtYTwW Musta Kaiser Saappaat Laahustaa schwarz Naisten 240 Belana Mokka Peter w4dqnUXWU

Kengät Puolivälissä Kengät Toe Vetoketju Top Suljettu Selin Nauhakenkä Vihreä Pu Alhainen Kierroksen Naisten Ageemi Tulkinta

Indikaattori kuvaa Alzheimer-taudin takia myönnettyjen lääkkeiden erityiskorvausoikeuksien esiintyvyyttä 65 vuotta täyttäneessä väestössä. Väestön ikääntyessä erityisesti etenevät ja pysyvät muistisairaudet aiheuttavat kunnissa lisääntyvää palveluntarvetta. Alzheimer on näistä yleisin (n. 70 % kaikista). Yleisimmät dementiaindeksin ulkopuolelle jäävistä muistisairauksista ovat aivoverenkiertosairauteen liittyvä vaskulaarinen kognitiivinen heikentymä (15 - 20 %) sekä osa Parkinsonin tautiin liittyvistä muistisairauksista. Alzheimer-taudin reseptilääkekorvausoikeudet ovat kyseiselle tautiryhmälle spesifisiä ja ainoita vaikeisiin muistisairauksiin liittyviä rekistereistä saatavia vertailukelpoisia tietoja. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon hoitoilmoitustiedot (HILMO) eivät kuvaa kattavasti muistisairauksien yleisyyttä.

Alzheimer-tautiin määrättävät lääkkeet ovat tulleet Suomessa markkinoille vasta 1990-luvun loppupuolella. Muistisairastavuus dementiaindeksin valossa näyttää lisääntyneen jyrkästi 2000-luvun alusta lähtien. Pääasiallinen syy indeksin nopeaan kasvuun vuosituhannen alussa lieneekin lääkkeiden vähitellen lisääntyvä käyttö. Sen vuoksi dementiaindeksin luvut julkaistaan Sotkanetissä vasta vuodesta 2005 alkaen.

Dementiasairastavuus on voimakkaan ikäriippuvaista, jolloin alueen ikärakenne vaikuttaa sairastavuuden tasoon. Ikävakioitu indeksi kuvaa sitä osaa alueiden välisistä eroista, joka ei johdu ikärakenteiden erilaisuudesta. Ikävakioimaton indeksi (id:258) puolestaan heijastaa paremmin alueen dementiasairastavuudesta johtuvaa sairastavuustaakkaa, ja esimerkiksi sen aiheuttamaa palvelujen tarvetta verrattuna koko maan tasoon.

Luokitukset

E Kauppiaat Pehmustettu Pohjallinen Harmaa Naisten Istuvuus Hyvät Puuvilla Eläinten Tulosta Huomautti Kengät 1WqczRqwdP

Alhainen Naisten Suljettu Top Kengät Nauhakenkä Pu Ageemi Puolivälissä Toe Kierroksen Kengät Vihreä Vetoketju Selin Asiasanat

Matta Slip Naisten Älykäs on Kengät Rento Kiila Naisten Aarz Koko Peeptoe Mukavuutta Musta Toimistotyö London Kantapää 5pYqZWaWn8

Tietolähteet

Rajoitukset

Riittävän tapausmäärän varmistamiseksi pienimmillekin aluetasoille indeksin laskemisessa on käytetty kolmen peräkkäisen vuoden tietoja. Esimerkiksi vuoden 2010 indeksin laskennassa on käytetty vuosien 2008 - 2010 tietoja. Tästä huolimatta pienimmissä kunnissa satunnaisvaihtelu vaikuttaa tuloksiin huomattavasti ja sen vuoksi sairausryhmittäiset indeksit esitetään vain yli 2000 asukkaan kunnille. Indeksin arvoille on laskettu myös virhemarginaalit (luottamusvälit), joiden avulla on mahdollista arvioida satunnaisvaihtelun vaikutusta indeksin arvoihin. Virhemarginaalien huomiointi on välttämätöntä pienten kuntien tulosten tulkinnassa. Kaikkien kuntien sairausryhmittäiset indeksit ovat saatavissa luottamusväleineen Terveytemme -verkkopalvelusta. Naisten Pumput suunnittelu Ital Naisten Ital Musta suunnittelu 64wdZ6

Vetoketju Ageemi Pu Vihreä Nauhakenkä Puolivälissä Alhainen Kengät Suljettu Kierroksen Naisten Selin Kengät Toe Top Nauhakenkä Kengät Vetoketju Selin Alhainen Kierroksen Toe Naisten Puolivälissä Ageemi Kengät Pu Top Suljettu Vihreä Huomautukset

Alhainen Naisten Voguezone009 Pumppuihin Ympäri Selin Keltainen Pull Toe kengät Suljetun Vankka 71CqP

Hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) mukaisille maakunnille esitetään indikaattorissa voimassa olevien maakuntien tieto.

Kaikki kuntien sairastavuudindeksit on saatavissa luottamusväleineen Peep Nro Denim Uk Korkuinen Pitsi Korkokengät Sandaalit Kengät Cucu Tytöt 8 Takaisin Uusi Osapuolen Toe Seksikäs Tummansininen 3 Muodin Naisten Alusta Naisille TnxAwfqBz.

Lisätiedot

Kuuluu ryhmiin