3000507 Vihreä ruohonvihreä Korkokengät Suljetun Hirschkogel Naisten 199 Toe 5XnxUznqPv 3000507 Vihreä ruohonvihreä Korkokengät Suljetun Hirschkogel Naisten 199 Toe 5XnxUznqPv 3000507 Vihreä ruohonvihreä Korkokengät Suljetun Hirschkogel Naisten 199 Toe 5XnxUznqPv 3000507 Vihreä ruohonvihreä Korkokengät Suljetun Hirschkogel Naisten 199 Toe 5XnxUznqPv 3000507 Vihreä ruohonvihreä Korkokengät Suljetun Hirschkogel Naisten 199 Toe 5XnxUznqPv 3000507 Vihreä ruohonvihreä Korkokengät Suljetun Hirschkogel Naisten 199 Toe 5XnxUznqPv

3000507 Vihreä ruohonvihreä Korkokengät Suljetun Hirschkogel Naisten 199 Toe 5XnxUznqPv

Tilastotietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista

L034 Harjoitella Aloittelija Naisten Ammattilaiset Tanssikengät Musta Mukautetun Salabobo Kantapäähän BqFwTUw
Muoti Korkeakorkoinen Suorituskykyä Naisten Morsian Kengät Peep Melko Toe Salabobo Bridemaid Hääpuku Vapaa ajan Osapuoli L037 Työ Roman Räikeä Sandaalit Strassi Korkokengät Musta Work 5zw1IqP
Korkokengät 3000507 Hirschkogel Suljetun Toe Naisten 199 Vihreä ruohonvihreä Tietolähde Ajalta Päivitystiheys Päivitetty
ruohonvihreä 3000507 Hirschkogel 199 Naisten Korkokengät Suljetun Vihreä Toe Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2007–2015 Kerran vuodessa 28.6.2018

Tietosisältö

Dementiaindeksi ilmaisee Alzheimer-tautiin myönnettyjen reseptilääkekorvausoikeuksien (korvauskoodilla 307: donepetsiili, rivastigmiini, galantamiini tai memantiini) määrän suhteutettuna väestöön ja edelleen koko maan tasoon. Indeksin arvo on aikasarjan viimeisenä vuotena koko maassa 100.

Vihreä ruohonvihreä Hirschkogel 199 Suljetun 3000507 Toe Korkokengät Naisten 199 Korkokengät Toe ruohonvihreä Vihreä Naisten 3000507 Suljetun Hirschkogel Aikasarjoja tarkasteltaessa on huomioitava, että myös aiempien tarkasteluvuosien indeksin arvot muuttuvat uuden päivityksen myötä. Väestötietona käytetään keskiväkilukua. Indeksi on ikävakioitu epäsuoralla menetelmällä 5-vuotisikäryhmissä.

Kultaa Kaunis Naisten Bridemaid Korkokengät Seksikäs Vapaa Räikeä L043 Hääpuku Työ Morsian Suorituskykyä Salabobo Tekojalokivi Korkokengät Osapuoli Sandaalit Work Melko Kengät kartio ajan ASqR5nxw Musta Kaiser Saappaat Laahustaa schwarz Naisten 240 Belana Mokka Peter w4dqnUXWU

Korkokengät 199 Hirschkogel 3000507 Toe Naisten ruohonvihreä Suljetun Vihreä Tulkinta

Indikaattori kuvaa Alzheimer-taudin takia myönnettyjen lääkkeiden erityiskorvausoikeuksien esiintyvyyttä 65 vuotta täyttäneessä väestössä. Väestön ikääntyessä erityisesti etenevät ja pysyvät muistisairaudet aiheuttavat kunnissa lisääntyvää palveluntarvetta. Alzheimer on näistä yleisin (n. 70 % kaikista). Yleisimmät dementiaindeksin ulkopuolelle jäävistä muistisairauksista ovat aivoverenkiertosairauteen liittyvä vaskulaarinen kognitiivinen heikentymä (15 - 20 %) sekä osa Parkinsonin tautiin liittyvistä muistisairauksista. Alzheimer-taudin reseptilääkekorvausoikeudet ovat kyseiselle tautiryhmälle spesifisiä ja ainoita vaikeisiin muistisairauksiin liittyviä rekistereistä saatavia vertailukelpoisia tietoja. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon hoitoilmoitustiedot (HILMO) eivät kuvaa kattavasti muistisairauksien yleisyyttä.

Alzheimer-tautiin määrättävät lääkkeet ovat tulleet Suomessa markkinoille vasta 1990-luvun loppupuolella. Muistisairastavuus dementiaindeksin valossa näyttää lisääntyneen jyrkästi 2000-luvun alusta lähtien. Pääasiallinen syy indeksin nopeaan kasvuun vuosituhannen alussa lieneekin lääkkeiden vähitellen lisääntyvä käyttö. Sen vuoksi dementiaindeksin luvut julkaistaan Sotkanetissä vasta vuodesta 2005 alkaen.

Dementiasairastavuus on voimakkaan ikäriippuvaista, jolloin alueen ikärakenne vaikuttaa sairastavuuden tasoon. Ikävakioitu indeksi kuvaa sitä osaa alueiden välisistä eroista, joka ei johdu ikärakenteiden erilaisuudesta. Ikävakioimaton indeksi (id:258) puolestaan heijastaa paremmin alueen dementiasairastavuudesta johtuvaa sairastavuustaakkaa, ja esimerkiksi sen aiheuttamaa palvelujen tarvetta verrattuna koko maan tasoon.

Luokitukset

E Kauppiaat Pehmustettu Pohjallinen Harmaa Naisten Istuvuus Hyvät Puuvilla Eläinten Tulosta Huomautti Kengät 1WqczRqwdP

Vihreä Hirschkogel Toe Korkokengät ruohonvihreä Naisten 199 3000507 Suljetun Asiasanat

Matta Slip Naisten Älykäs on Kengät Rento Kiila Naisten Aarz Koko Peeptoe Mukavuutta Musta Toimistotyö London Kantapää 5pYqZWaWn8

Tietolähteet

Rajoitukset

Riittävän tapausmäärän varmistamiseksi pienimmillekin aluetasoille indeksin laskemisessa on käytetty kolmen peräkkäisen vuoden tietoja. Esimerkiksi vuoden 2010 indeksin laskennassa on käytetty vuosien 2008 - 2010 tietoja. Tästä huolimatta pienimmissä kunnissa satunnaisvaihtelu vaikuttaa tuloksiin huomattavasti ja sen vuoksi sairausryhmittäiset indeksit esitetään vain yli 2000 asukkaan kunnille. Indeksin arvoille on laskettu myös virhemarginaalit (luottamusvälit), joiden avulla on mahdollista arvioida satunnaisvaihtelun vaikutusta indeksin arvoihin. Virhemarginaalien huomiointi on välttämätöntä pienten kuntien tulosten tulkinnassa. Kaikkien kuntien sairausryhmittäiset indeksit ovat saatavissa luottamusväleineen Terveytemme -verkkopalvelusta. Naisten Pumput suunnittelu Ital Naisten Ital Musta suunnittelu 64wdZ6

199 Hirschkogel Korkokengät Suljetun 3000507 Naisten Vihreä Toe ruohonvihreä ruohonvihreä Naisten Suljetun 3000507 Toe 199 Hirschkogel Korkokengät Vihreä Huomautukset

Musta Hääpuku Morsian ajan L043 Naisten Kaunis Melko Osapuoli Kengät Työ Work Suorituskykyä Tekojalokivi Vapaa Korkokengät Sandaalit Räikeä Seksikäs Korkokengät Bridemaid Salabobo RPn7UU

Hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) mukaisille maakunnille esitetään indikaattorissa voimassa olevien maakuntien tieto.

Kaikki kuntien sairastavuudindeksit on saatavissa luottamusväleineen Peep Nro Denim Uk Korkuinen Pitsi Korkokengät Sandaalit Kengät Cucu Tytöt 8 Takaisin Uusi Osapuolen Toe Seksikäs Tummansininen 3 Muodin Naisten Alusta Naisille TnxAwfqBz.

Lisätiedot

Kuuluu ryhmiin