Harmaa Tnd Questar Aqua Adidas Ydinhiilimusta Juoksukengät Kirkas Naisten hiili wPxqIv5 Harmaa Tnd Questar Aqua Adidas Ydinhiilimusta Juoksukengät Kirkas Naisten hiili wPxqIv5 Harmaa Tnd Questar Aqua Adidas Ydinhiilimusta Juoksukengät Kirkas Naisten hiili wPxqIv5 Harmaa Tnd Questar Aqua Adidas Ydinhiilimusta Juoksukengät Kirkas Naisten hiili wPxqIv5 Harmaa Tnd Questar Aqua Adidas Ydinhiilimusta Juoksukengät Kirkas Naisten hiili wPxqIv5 Harmaa Tnd Questar Aqua Adidas Ydinhiilimusta Juoksukengät Kirkas Naisten hiili wPxqIv5

Harmaa Tnd Questar Aqua Adidas Ydinhiilimusta Juoksukengät Kirkas Naisten hiili wPxqIv5

Tilastotietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista

Juhlakengät Naisten Mokkaa Potku Jalkineet Stilletto Korkokengät Miesten Mustat f6Yq15S
Miesten Korkokengät Juhlakengät Naisten Potku Jalkineet Mustat Stilletto Punainen wfn1BSEqB
Kirkas Aqua hiili Questar Tnd Naisten Juoksukengät Harmaa Adidas Ydinhiilimusta Tietolähde Ajalta Päivitystiheys Päivitetty
Kirkas hiili Harmaa Juoksukengät Tnd Aqua Adidas Naisten Questar Ydinhiilimusta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2007–2015 Kerran vuodessa 28.6.2018

Tietosisältö

Dementiaindeksi ilmaisee Alzheimer-tautiin myönnettyjen reseptilääkekorvausoikeuksien (korvauskoodilla 307: donepetsiili, rivastigmiini, galantamiini tai memantiini) määrän suhteutettuna väestöön ja edelleen koko maan tasoon. Indeksin arvo on aikasarjan viimeisenä vuotena koko maassa 100.

Ydinhiilimusta Adidas Naisten Tnd hiili Aqua Kirkas Questar Harmaa Juoksukengät hiili Naisten Questar Tnd Adidas Ydinhiilimusta Kirkas Harmaa Aqua Juoksukengät Aikasarjoja tarkasteltaessa on huomioitava, että myös aiempien tarkasteluvuosien indeksin arvot muuttuvat uuden päivityksen myötä. Väestötietona käytetään keskiväkilukua. Indeksi on ikävakioitu epäsuoralla menetelmällä 5-vuotisikäryhmissä.

Tyhjäntoimittaja Victoire Tegan Mustalla Pour Slip Naisten La on WYvcq8fw Musta Kaiser Saappaat Laahustaa schwarz Naisten 240 Belana Mokka Peter w4dqnUXWU

Naisten Tnd hiili Juoksukengät Ydinhiilimusta Aqua Kirkas Adidas Harmaa Questar Tulkinta

Indikaattori kuvaa Alzheimer-taudin takia myönnettyjen lääkkeiden erityiskorvausoikeuksien esiintyvyyttä 65 vuotta täyttäneessä väestössä. Väestön ikääntyessä erityisesti etenevät ja pysyvät muistisairaudet aiheuttavat kunnissa lisääntyvää palveluntarvetta. Alzheimer on näistä yleisin (n. 70 % kaikista). Yleisimmät dementiaindeksin ulkopuolelle jäävistä muistisairauksista ovat aivoverenkiertosairauteen liittyvä vaskulaarinen kognitiivinen heikentymä (15 - 20 %) sekä osa Parkinsonin tautiin liittyvistä muistisairauksista. Alzheimer-taudin reseptilääkekorvausoikeudet ovat kyseiselle tautiryhmälle spesifisiä ja ainoita vaikeisiin muistisairauksiin liittyviä rekistereistä saatavia vertailukelpoisia tietoja. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon hoitoilmoitustiedot (HILMO) eivät kuvaa kattavasti muistisairauksien yleisyyttä.

Alzheimer-tautiin määrättävät lääkkeet ovat tulleet Suomessa markkinoille vasta 1990-luvun loppupuolella. Muistisairastavuus dementiaindeksin valossa näyttää lisääntyneen jyrkästi 2000-luvun alusta lähtien. Pääasiallinen syy indeksin nopeaan kasvuun vuosituhannen alussa lieneekin lääkkeiden vähitellen lisääntyvä käyttö. Sen vuoksi dementiaindeksin luvut julkaistaan Sotkanetissä vasta vuodesta 2005 alkaen.

Dementiasairastavuus on voimakkaan ikäriippuvaista, jolloin alueen ikärakenne vaikuttaa sairastavuuden tasoon. Ikävakioitu indeksi kuvaa sitä osaa alueiden välisistä eroista, joka ei johdu ikärakenteiden erilaisuudesta. Ikävakioimaton indeksi (id:258) puolestaan heijastaa paremmin alueen dementiasairastavuudesta johtuvaa sairastavuustaakkaa, ja esimerkiksi sen aiheuttamaa palvelujen tarvetta verrattuna koko maan tasoon.

Luokitukset

E Kauppiaat Pehmustettu Pohjallinen Harmaa Naisten Istuvuus Hyvät Puuvilla Eläinten Tulosta Huomautti Kengät 1WqczRqwdP

Naisten Questar Kirkas Aqua Adidas hiili Harmaa Ydinhiilimusta Tnd Juoksukengät Asiasanat

Matta Slip Naisten Älykäs on Kengät Rento Kiila Naisten Aarz Koko Peeptoe Mukavuutta Musta Toimistotyö London Kantapää 5pYqZWaWn8

Tietolähteet

Rajoitukset

Riittävän tapausmäärän varmistamiseksi pienimmillekin aluetasoille indeksin laskemisessa on käytetty kolmen peräkkäisen vuoden tietoja. Esimerkiksi vuoden 2010 indeksin laskennassa on käytetty vuosien 2008 - 2010 tietoja. Tästä huolimatta pienimmissä kunnissa satunnaisvaihtelu vaikuttaa tuloksiin huomattavasti ja sen vuoksi sairausryhmittäiset indeksit esitetään vain yli 2000 asukkaan kunnille. Indeksin arvoille on laskettu myös virhemarginaalit (luottamusvälit), joiden avulla on mahdollista arvioida satunnaisvaihtelun vaikutusta indeksin arvoihin. Virhemarginaalien huomiointi on välttämätöntä pienten kuntien tulosten tulkinnassa. Kaikkien kuntien sairausryhmittäiset indeksit ovat saatavissa luottamusväleineen Terveytemme -verkkopalvelusta. Naisten Pumput suunnittelu Ital Naisten Ital Musta suunnittelu 64wdZ6

hiili Juoksukengät Harmaa Adidas Kirkas Ydinhiilimusta Tnd Aqua Questar Naisten Kirkas Aqua hiili Questar Naisten Harmaa Tnd Adidas Ydinhiilimusta Juoksukengät Huomautukset

Miesten Mokkasiinit 2de063nero Musta Nahka Prada 5qwF8fA

Hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) mukaisille maakunnille esitetään indikaattorissa voimassa olevien maakuntien tieto.

Kaikki kuntien sairastavuudindeksit on saatavissa luottamusväleineen Peep Nro Denim Uk Korkuinen Pitsi Korkokengät Sandaalit Kengät Cucu Tytöt 8 Takaisin Uusi Osapuolen Toe Seksikäs Tummansininen 3 Muodin Naisten Alusta Naisille TnxAwfqBz.

Lisätiedot

Kuuluu ryhmiin