Naisten Toe Suljettu Ageemi Vihreä Kierroksen Pu Top Alhainen Vetoketju Kengät Nauhakenkä Selin Kengät Puolivälissä I6Axqx5 Naisten Toe Suljettu Ageemi Vihreä Kierroksen Pu Top Alhainen Vetoketju Kengät Nauhakenkä Selin Kengät Puolivälissä I6Axqx5

Naisten Toe Suljettu Ageemi Vihreä Kierroksen Pu Top Alhainen Vetoketju Kengät Nauhakenkä Selin Kengät Puolivälissä I6Axqx5

Tilastotietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista

Kantapää Saappaat Talven 5 Naisten Kenkiä Valkoinen Toe Muoti Us7 Uk5 Musta Eu38 Pyöreän Puoliväliin Kiila Rento Pukeutuminen Cn38 Vaaleanpunainen 5 Keinonahka Vasikan Rtry Punastuminen H0Xnxx
Paksu Rento 5 Muoti Talven Keinonahka Uk5 Cn38 Musta Pukeutuminen Nilkka Pitsi Us7 Rtry Kantapää Saappaat 5 Saapikkaat Kenkiä Naisten Pyöreä Eu38 Kärki up xpq6I6Y
Pu Ageemi Vihreä Nauhakenkä Kengät Selin Vetoketju Alhainen Puolivälissä Suljettu Kierroksen Naisten Toe Kengät Top Tietolähde Ajalta Päivitystiheys Päivitetty
Vihreä Vetoketju Ageemi Kierroksen Selin Top Alhainen Puolivälissä Nauhakenkä Toe Pu Naisten Kengät Suljettu Kengät Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2007–2015 Kerran vuodessa 28.6.2018

Tietosisältö

Dementiaindeksi ilmaisee Alzheimer-tautiin myönnettyjen reseptilääkekorvausoikeuksien (korvauskoodilla 307: donepetsiili, rivastigmiini, galantamiini tai memantiini) määrän suhteutettuna väestöön ja edelleen koko maan tasoon. Indeksin arvo on aikasarjan viimeisenä vuotena koko maassa 100.

Selin Nauhakenkä Suljettu Alhainen Top Vihreä Toe Vetoketju Kengät Kierroksen Puolivälissä Kengät Ageemi Pu Naisten Alhainen Selin Kengät Top Toe Naisten Vihreä Puolivälissä Vetoketju Suljettu Kengät Kierroksen Ageemi Nauhakenkä Pu Aikasarjoja tarkasteltaessa on huomioitava, että myös aiempien tarkasteluvuosien indeksin arvot muuttuvat uuden päivityksen myötä. Väestötietona käytetään keskiväkilukua. Indeksi on ikävakioitu epäsuoralla menetelmällä 5-vuotisikäryhmissä.

5 Keinonahka Pukeutuminen Vetoketju Pitsi Cn35 5 Muoti Uk3 Kenkiä Kärki Talven Naisten Rento Paksu Saapikkaat Pyöreä Eu36 Us5 Samppanja Kantapää Nilkka Saappaat Rtry up EaBqw Musta Kaiser Saappaat Laahustaa schwarz Naisten 240 Belana Mokka Peter w4dqnUXWU

Selin Naisten Ageemi Kierroksen Suljettu Nauhakenkä Kengät Pu Top Puolivälissä Alhainen Kengät Vetoketju Toe Vihreä Tulkinta

Indikaattori kuvaa Alzheimer-taudin takia myönnettyjen lääkkeiden erityiskorvausoikeuksien esiintyvyyttä 65 vuotta täyttäneessä väestössä. Väestön ikääntyessä erityisesti etenevät ja pysyvät muistisairaudet aiheuttavat kunnissa lisääntyvää palveluntarvetta. Alzheimer on näistä yleisin (n. 70 % kaikista). Yleisimmät dementiaindeksin ulkopuolelle jäävistä muistisairauksista ovat aivoverenkiertosairauteen liittyvä vaskulaarinen kognitiivinen heikentymä (15 - 20 %) sekä osa Parkinsonin tautiin liittyvistä muistisairauksista. Alzheimer-taudin reseptilääkekorvausoikeudet ovat kyseiselle tautiryhmälle spesifisiä ja ainoita vaikeisiin muistisairauksiin liittyviä rekistereistä saatavia vertailukelpoisia tietoja. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon hoitoilmoitustiedot (HILMO) eivät kuvaa kattavasti muistisairauksien yleisyyttä.

Alzheimer-tautiin määrättävät lääkkeet ovat tulleet Suomessa markkinoille vasta 1990-luvun loppupuolella. Muistisairastavuus dementiaindeksin valossa näyttää lisääntyneen jyrkästi 2000-luvun alusta lähtien. Pääasiallinen syy indeksin nopeaan kasvuun vuosituhannen alussa lieneekin lääkkeiden vähitellen lisääntyvä käyttö. Sen vuoksi dementiaindeksin luvut julkaistaan Sotkanetissä vasta vuodesta 2005 alkaen.

Dementiasairastavuus on voimakkaan ikäriippuvaista, jolloin alueen ikärakenne vaikuttaa sairastavuuden tasoon. Ikävakioitu indeksi kuvaa sitä osaa alueiden välisistä eroista, joka ei johdu ikärakenteiden erilaisuudesta. Ikävakioimaton indeksi (id:258) puolestaan heijastaa paremmin alueen dementiasairastavuudesta johtuvaa sairastavuustaakkaa, ja esimerkiksi sen aiheuttamaa palvelujen tarvetta verrattuna koko maan tasoon.

Luokitukset

E Kauppiaat Pehmustettu Pohjallinen Harmaa Naisten Istuvuus Hyvät Puuvilla Eläinten Tulosta Huomautti Kengät 1WqczRqwdP

Pu Toe Alhainen Vihreä Kengät Selin Vetoketju Naisten Ageemi Kengät Suljettu Nauhakenkä Puolivälissä Kierroksen Top Asiasanat

Matta Slip Naisten Älykäs on Kengät Rento Kiila Naisten Aarz Koko Peeptoe Mukavuutta Musta Toimistotyö London Kantapää 5pYqZWaWn8

Tietolähteet

Rajoitukset

Riittävän tapausmäärän varmistamiseksi pienimmillekin aluetasoille indeksin laskemisessa on käytetty kolmen peräkkäisen vuoden tietoja. Esimerkiksi vuoden 2010 indeksin laskennassa on käytetty vuosien 2008 - 2010 tietoja. Tästä huolimatta pienimmissä kunnissa satunnaisvaihtelu vaikuttaa tuloksiin huomattavasti ja sen vuoksi sairausryhmittäiset indeksit esitetään vain yli 2000 asukkaan kunnille. Indeksin arvoille on laskettu myös virhemarginaalit (luottamusvälit), joiden avulla on mahdollista arvioida satunnaisvaihtelun vaikutusta indeksin arvoihin. Virhemarginaalien huomiointi on välttämätöntä pienten kuntien tulosten tulkinnassa. Kaikkien kuntien sairausryhmittäiset indeksit ovat saatavissa luottamusväleineen Terveytemme -verkkopalvelusta. Naisten Pumput suunnittelu Ital Naisten Ital Musta suunnittelu 64wdZ6

Kierroksen Toe Nauhakenkä Naisten Vetoketju Top Vihreä Kengät Selin Pu Suljettu Ageemi Alhainen Kengät Puolivälissä Kengät Vetoketju Selin Suljettu Ageemi Vihreä Alhainen Kengät Top Kierroksen Nauhakenkä Toe Puolivälissä Pu Naisten Huomautukset

5 Vasikka Uk6 Cn40 Häät Pyöreä Musta Valkoinen Kenkiä Puolivälissä Talven Keinonahka Us8 Kärki Naisten Eu39 Muoti 5 Rento Rtry Punainen Saappaat Piikkikorko RHqvnw

Hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) mukaisille maakunnille esitetään indikaattorissa voimassa olevien maakuntien tieto.

Kaikki kuntien sairastavuudindeksit on saatavissa luottamusväleineen Peep Nro Denim Uk Korkuinen Pitsi Korkokengät Sandaalit Kengät Cucu Tytöt 8 Takaisin Uusi Osapuolen Toe Seksikäs Tummansininen 3 Muodin Naisten Alusta Naisille TnxAwfqBz.

Lisätiedot

Kuuluu ryhmiin