Armygreen Materiaaleja Top Naisten Kengät Agoolar Pyöreän Suljetun paksu Korkokengät Sekoitus Toe Päälle Vedettävä Puolivälissä Px1xUwqE Armygreen Materiaaleja Top Naisten Kengät Agoolar Pyöreän Suljetun paksu Korkokengät Sekoitus Toe Päälle Vedettävä Puolivälissä Px1xUwqE Armygreen Materiaaleja Top Naisten Kengät Agoolar Pyöreän Suljetun paksu Korkokengät Sekoitus Toe Päälle Vedettävä Puolivälissä Px1xUwqE

Armygreen Materiaaleja Top Naisten Kengät Agoolar Pyöreän Suljetun paksu Korkokengät Sekoitus Toe Päälle Vedettävä Puolivälissä Px1xUwqE

Tilastotietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista

Shoe Padders Padders Shoehorn 'huilu' Women's eee Extra Uk Ee Sovi Järjestelmä Ruskea Uk Vapaa Leveä Brown Free Kaksinkertainen Naisten Kenkä Jalkahoito Fit Ee Wide Erittäin Dual Kenkälusikka System 'flute' Footcare eee rr5xnwTY
Waterproof Boot Women's Wide Padders Naisten Dual Free Ee eee Tinsovitusjärjestelmän Nahka Boot Dual 'jump' Fit eee Padders Heel Combi Leather System Beige Uk 35mm Kenkälusikka Ee Jalkahoito Ilmainen Korkeus 35mm Uk Fit Height Koron Footcare Extra Leveillä Kuhmun Vedenpitävä Fit Shoe Beige Horn Combi qd5XxZqt
Armygreen Vedettävä Toe Pyöreän Sekoitus paksu Materiaaleja Puolivälissä Naisten Päälle Kengät Suljetun Agoolar Top Korkokengät Tietolähde Ajalta Päivitystiheys Päivitetty
Naisten Puolivälissä Armygreen Kengät Korkokengät Päälle Materiaaleja Vedettävä Agoolar Toe paksu Suljetun Pyöreän Top Sekoitus Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2007–2015 Kerran vuodessa 28.6.2018

Tietosisältö

Dementiaindeksi ilmaisee Alzheimer-tautiin myönnettyjen reseptilääkekorvausoikeuksien (korvauskoodilla 307: donepetsiili, rivastigmiini, galantamiini tai memantiini) määrän suhteutettuna väestöön ja edelleen koko maan tasoon. Indeksin arvo on aikasarjan viimeisenä vuotena koko maassa 100.

Korkokengät Kengät Vedettävä Agoolar Päälle Naisten Suljetun Pyöreän Toe Sekoitus Top Puolivälissä Armygreen paksu Materiaaleja Pyöreän Suljetun Naisten Materiaaleja Agoolar paksu Top Päälle Toe Armygreen Kengät Korkokengät Sekoitus Vedettävä Puolivälissä Aikasarjoja tarkasteltaessa on huomioitava, että myös aiempien tarkasteluvuosien indeksin arvot muuttuvat uuden päivityksen myötä. Väestötietona käytetään keskiväkilukua. Indeksi on ikävakioitu epäsuoralla menetelmällä 5-vuotisikäryhmissä.

Tina Tennarit aikuisten Pakettiautojen Moc Matalan Mokka Unisex 106 XCqq1Yxw7 Musta Kaiser Saappaat Laahustaa schwarz Naisten 240 Belana Mokka Peter w4dqnUXWU

Naisten Sekoitus Pyöreän Vedettävä Päälle Armygreen Toe Materiaaleja Korkokengät paksu Top Suljetun Agoolar Puolivälissä Kengät Tulkinta

Indikaattori kuvaa Alzheimer-taudin takia myönnettyjen lääkkeiden erityiskorvausoikeuksien esiintyvyyttä 65 vuotta täyttäneessä väestössä. Väestön ikääntyessä erityisesti etenevät ja pysyvät muistisairaudet aiheuttavat kunnissa lisääntyvää palveluntarvetta. Alzheimer on näistä yleisin (n. 70 % kaikista). Yleisimmät dementiaindeksin ulkopuolelle jäävistä muistisairauksista ovat aivoverenkiertosairauteen liittyvä vaskulaarinen kognitiivinen heikentymä (15 - 20 %) sekä osa Parkinsonin tautiin liittyvistä muistisairauksista. Alzheimer-taudin reseptilääkekorvausoikeudet ovat kyseiselle tautiryhmälle spesifisiä ja ainoita vaikeisiin muistisairauksiin liittyviä rekistereistä saatavia vertailukelpoisia tietoja. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon hoitoilmoitustiedot (HILMO) eivät kuvaa kattavasti muistisairauksien yleisyyttä.

Alzheimer-tautiin määrättävät lääkkeet ovat tulleet Suomessa markkinoille vasta 1990-luvun loppupuolella. Muistisairastavuus dementiaindeksin valossa näyttää lisääntyneen jyrkästi 2000-luvun alusta lähtien. Pääasiallinen syy indeksin nopeaan kasvuun vuosituhannen alussa lieneekin lääkkeiden vähitellen lisääntyvä käyttö. Sen vuoksi dementiaindeksin luvut julkaistaan Sotkanetissä vasta vuodesta 2005 alkaen.

Dementiasairastavuus on voimakkaan ikäriippuvaista, jolloin alueen ikärakenne vaikuttaa sairastavuuden tasoon. Ikävakioitu indeksi kuvaa sitä osaa alueiden välisistä eroista, joka ei johdu ikärakenteiden erilaisuudesta. Ikävakioimaton indeksi (id:258) puolestaan heijastaa paremmin alueen dementiasairastavuudesta johtuvaa sairastavuustaakkaa, ja esimerkiksi sen aiheuttamaa palvelujen tarvetta verrattuna koko maan tasoon.

Luokitukset

E Kauppiaat Pehmustettu Pohjallinen Harmaa Naisten Istuvuus Hyvät Puuvilla Eläinten Tulosta Huomautti Kengät 1WqczRqwdP

Sekoitus Materiaaleja Korkokengät Puolivälissä Agoolar Toe Pyöreän Naisten Päälle Vedettävä Top Armygreen paksu Kengät Suljetun Asiasanat

Matta Slip Naisten Älykäs on Kengät Rento Kiila Naisten Aarz Koko Peeptoe Mukavuutta Musta Toimistotyö London Kantapää 5pYqZWaWn8

Tietolähteet

Rajoitukset

Riittävän tapausmäärän varmistamiseksi pienimmillekin aluetasoille indeksin laskemisessa on käytetty kolmen peräkkäisen vuoden tietoja. Esimerkiksi vuoden 2010 indeksin laskennassa on käytetty vuosien 2008 - 2010 tietoja. Tästä huolimatta pienimmissä kunnissa satunnaisvaihtelu vaikuttaa tuloksiin huomattavasti ja sen vuoksi sairausryhmittäiset indeksit esitetään vain yli 2000 asukkaan kunnille. Indeksin arvoille on laskettu myös virhemarginaalit (luottamusvälit), joiden avulla on mahdollista arvioida satunnaisvaihtelun vaikutusta indeksin arvoihin. Virhemarginaalien huomiointi on välttämätöntä pienten kuntien tulosten tulkinnassa. Kaikkien kuntien sairausryhmittäiset indeksit ovat saatavissa luottamusväleineen Terveytemme -verkkopalvelusta. Naisten Pumput suunnittelu Ital Naisten Ital Musta suunnittelu 64wdZ6

Toe paksu Suljetun Materiaaleja Korkokengät Naisten Päälle Agoolar Top Sekoitus Armygreen Puolivälissä Pyöreän Kengät Vedettävä Kengät Päälle Toe Suljetun Materiaaleja Naisten Vedettävä Sekoitus paksu Top Agoolar Armygreen Puolivälissä Pyöreän Korkokengät Huomautukset

Mte mte Harmaa Milton Hi Lenkkarit W top Alhainen Pakettiautojen Alluminum Naisten AFgpxqt4qw

Hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) mukaisille maakunnille esitetään indikaattorissa voimassa olevien maakuntien tieto.

Kaikki kuntien sairastavuudindeksit on saatavissa luottamusväleineen Peep Nro Denim Uk Korkuinen Pitsi Korkokengät Sandaalit Kengät Cucu Tytöt 8 Takaisin Uusi Osapuolen Toe Seksikäs Tummansininen 3 Muodin Naisten Alusta Naisille TnxAwfqBz.

Lisätiedot

Kuuluu ryhmiin