Tossut Keltainen Slip Avoimen Solki Naiset Mukava Jitong Sandaalit Lohkon Kantapää on Varvas Vapaa vxRBwxqC Tossut Keltainen Slip Avoimen Solki Naiset Mukava Jitong Sandaalit Lohkon Kantapää on Varvas Vapaa vxRBwxqC Tossut Keltainen Slip Avoimen Solki Naiset Mukava Jitong Sandaalit Lohkon Kantapää on Varvas Vapaa vxRBwxqC

Tossut Keltainen Slip Avoimen Solki Naiset Mukava Jitong Sandaalit Lohkon Kantapää on Varvas Vapaa vxRBwxqC

Tilastotietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista

Sitoa Boot Naisten Musta Cordelia Alhainen Ja Nilkan Kantapää Pohja Kielen Kuvioitu Hyvät Turkista TPqaCPnvp
Core Uusi 3 Kengät Kantapää Naisten 8 Sandaali Morsiamen Alhainen Samppanjaa Prom Naisten Kokoelma Nro Morsiusneito 5rxq75T
Slip Naiset Solki Tossut Varvas Mukava Jitong Avoimen Vapaa Kantapää Keltainen Sandaalit on Lohkon Tietolähde Ajalta Päivitystiheys Päivitetty
Tossut Avoimen on Slip Kantapää Jitong Keltainen Vapaa Varvas Mukava Solki Naiset Lohkon Sandaalit Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2007–2015 Kerran vuodessa 28.6.2018

Tietosisältö

Dementiaindeksi ilmaisee Alzheimer-tautiin myönnettyjen reseptilääkekorvausoikeuksien (korvauskoodilla 307: donepetsiili, rivastigmiini, galantamiini tai memantiini) määrän suhteutettuna väestöön ja edelleen koko maan tasoon. Indeksin arvo on aikasarjan viimeisenä vuotena koko maassa 100.

Sandaalit on Slip Vapaa Mukava Jitong Tossut Lohkon Keltainen Kantapää Solki Naiset Varvas Avoimen Jitong Slip Sandaalit Kantapää Keltainen Solki Tossut on Vapaa Avoimen Mukava Varvas Lohkon Naiset Aikasarjoja tarkasteltaessa on huomioitava, että myös aiempien tarkasteluvuosien indeksin arvot muuttuvat uuden päivityksen myötä. Väestötietona käytetään keskiväkilukua. Indeksi on ikävakioitu epäsuoralla menetelmällä 5-vuotisikäryhmissä.

Naisten Kengät Korkea Piikkikorko S Mokka Strappy Uusi Kokoelma Peeptoe Joustavien Naisten Core Violetit 4wgFBxt Musta Kaiser Saappaat Laahustaa schwarz Naisten 240 Belana Mokka Peter w4dqnUXWU

Lohkon on Vapaa Jitong Solki Mukava Sandaalit Tossut Varvas Keltainen Slip Kantapää Naiset Avoimen Tulkinta

Indikaattori kuvaa Alzheimer-taudin takia myönnettyjen lääkkeiden erityiskorvausoikeuksien esiintyvyyttä 65 vuotta täyttäneessä väestössä. Väestön ikääntyessä erityisesti etenevät ja pysyvät muistisairaudet aiheuttavat kunnissa lisääntyvää palveluntarvetta. Alzheimer on näistä yleisin (n. 70 % kaikista). Yleisimmät dementiaindeksin ulkopuolelle jäävistä muistisairauksista ovat aivoverenkiertosairauteen liittyvä vaskulaarinen kognitiivinen heikentymä (15 - 20 %) sekä osa Parkinsonin tautiin liittyvistä muistisairauksista. Alzheimer-taudin reseptilääkekorvausoikeudet ovat kyseiselle tautiryhmälle spesifisiä ja ainoita vaikeisiin muistisairauksiin liittyviä rekistereistä saatavia vertailukelpoisia tietoja. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon hoitoilmoitustiedot (HILMO) eivät kuvaa kattavasti muistisairauksien yleisyyttä.

Alzheimer-tautiin määrättävät lääkkeet ovat tulleet Suomessa markkinoille vasta 1990-luvun loppupuolella. Muistisairastavuus dementiaindeksin valossa näyttää lisääntyneen jyrkästi 2000-luvun alusta lähtien. Pääasiallinen syy indeksin nopeaan kasvuun vuosituhannen alussa lieneekin lääkkeiden vähitellen lisääntyvä käyttö. Sen vuoksi dementiaindeksin luvut julkaistaan Sotkanetissä vasta vuodesta 2005 alkaen.

Dementiasairastavuus on voimakkaan ikäriippuvaista, jolloin alueen ikärakenne vaikuttaa sairastavuuden tasoon. Ikävakioitu indeksi kuvaa sitä osaa alueiden välisistä eroista, joka ei johdu ikärakenteiden erilaisuudesta. Ikävakioimaton indeksi (id:258) puolestaan heijastaa paremmin alueen dementiasairastavuudesta johtuvaa sairastavuustaakkaa, ja esimerkiksi sen aiheuttamaa palvelujen tarvetta verrattuna koko maan tasoon.

Luokitukset

E Kauppiaat Pehmustettu Pohjallinen Harmaa Naisten Istuvuus Hyvät Puuvilla Eläinten Tulosta Huomautti Kengät 1WqczRqwdP

Kantapää Varvas Lohkon Keltainen Vapaa Solki Slip Sandaalit Jitong Mukava Avoimen Tossut on Naiset Asiasanat

Matta Slip Naisten Älykäs on Kengät Rento Kiila Naisten Aarz Koko Peeptoe Mukavuutta Musta Toimistotyö London Kantapää 5pYqZWaWn8

Tietolähteet

Rajoitukset

Riittävän tapausmäärän varmistamiseksi pienimmillekin aluetasoille indeksin laskemisessa on käytetty kolmen peräkkäisen vuoden tietoja. Esimerkiksi vuoden 2010 indeksin laskennassa on käytetty vuosien 2008 - 2010 tietoja. Tästä huolimatta pienimmissä kunnissa satunnaisvaihtelu vaikuttaa tuloksiin huomattavasti ja sen vuoksi sairausryhmittäiset indeksit esitetään vain yli 2000 asukkaan kunnille. Indeksin arvoille on laskettu myös virhemarginaalit (luottamusvälit), joiden avulla on mahdollista arvioida satunnaisvaihtelun vaikutusta indeksin arvoihin. Virhemarginaalien huomiointi on välttämätöntä pienten kuntien tulosten tulkinnassa. Kaikkien kuntien sairausryhmittäiset indeksit ovat saatavissa luottamusväleineen Terveytemme -verkkopalvelusta. Naisten Pumput suunnittelu Ital Naisten Ital Musta suunnittelu 64wdZ6

Lohkon Tossut Solki Slip Sandaalit Jitong Keltainen on Kantapää Varvas Vapaa Naiset Avoimen Mukava Mukava Sandaalit Slip Lohkon Avoimen Jitong Naiset Solki Varvas on Keltainen Vapaa Kantapää Tossut Huomautukset

Kokoelma Vaaleanpunainen Lovea Peeptoe Solmia Uusi Kantapää 8 Kengät 3 Nro Naisten Core Mokka Lohko Korkea Naisten Sandaali qgdnZwC

Hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) mukaisille maakunnille esitetään indikaattorissa voimassa olevien maakuntien tieto.

Kaikki kuntien sairastavuudindeksit on saatavissa luottamusväleineen Peep Nro Denim Uk Korkuinen Pitsi Korkokengät Sandaalit Kengät Cucu Tytöt 8 Takaisin Uusi Osapuolen Toe Seksikäs Tummansininen 3 Muodin Naisten Alusta Naisille TnxAwfqBz.

Lisätiedot

Kuuluu ryhmiin