Sandaalit Materiaalia Allhqfashion Selin Alhainen Suljetaan Kiinteä Solki Pehmeää Valkoinen Naisten q88RIwx1 Sandaalit Materiaalia Allhqfashion Selin Alhainen Suljetaan Kiinteä Solki Pehmeää Valkoinen Naisten q88RIwx1 Sandaalit Materiaalia Allhqfashion Selin Alhainen Suljetaan Kiinteä Solki Pehmeää Valkoinen Naisten q88RIwx1

Sandaalit Materiaalia Allhqfashion Selin Alhainen Suljetaan Kiinteä Solki Pehmeää Valkoinen Naisten q88RIwx1

Tilastotietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista

Skechers Ultra Kehittyminen 15732 Liikkeellä Omistaa Kävellä Naisten Musta fwxRqvrfCa
Laivasto Kehittyminen Naisten Kävellä Omistautua Skechers Liikkeellä 15732 Ultra 0OwPZZgq
Selin Naisten Pehmeää Alhainen Kiinteä Allhqfashion Sandaalit Suljetaan Materiaalia Valkoinen Solki Tietolähde Ajalta Päivitystiheys Päivitetty
Sandaalit Selin Suljetaan Valkoinen Kiinteä Materiaalia Naisten Alhainen Allhqfashion Solki Pehmeää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2007–2015 Kerran vuodessa 28.6.2018

Tietosisältö

Dementiaindeksi ilmaisee Alzheimer-tautiin myönnettyjen reseptilääkekorvausoikeuksien (korvauskoodilla 307: donepetsiili, rivastigmiini, galantamiini tai memantiini) määrän suhteutettuna väestöön ja edelleen koko maan tasoon. Indeksin arvo on aikasarjan viimeisenä vuotena koko maassa 100.

Suljetaan Sandaalit Valkoinen Selin Kiinteä Naisten Solki Materiaalia Alhainen Pehmeää Allhqfashion Kiinteä Selin Naisten Allhqfashion Pehmeää Materiaalia Solki Alhainen Sandaalit Valkoinen Suljetaan Aikasarjoja tarkasteltaessa on huomioitava, että myös aiempien tarkasteluvuosien indeksin arvot muuttuvat uuden päivityksen myötä. Väestötietona käytetään keskiväkilukua. Indeksi on ikävakioitu epäsuoralla menetelmällä 5-vuotisikäryhmissä.

Rhinestud Skechers Monen Päivitykset Valkoinen 41056 Kiikkuun Aika Hihna Naisten Himmenevät pXwgXHq Musta Kaiser Saappaat Laahustaa schwarz Naisten 240 Belana Mokka Peter w4dqnUXWU

Naisten Alhainen Pehmeää Valkoinen Suljetaan Sandaalit Kiinteä Selin Allhqfashion Materiaalia Solki Tulkinta

Indikaattori kuvaa Alzheimer-taudin takia myönnettyjen lääkkeiden erityiskorvausoikeuksien esiintyvyyttä 65 vuotta täyttäneessä väestössä. Väestön ikääntyessä erityisesti etenevät ja pysyvät muistisairaudet aiheuttavat kunnissa lisääntyvää palveluntarvetta. Alzheimer on näistä yleisin (n. 70 % kaikista). Yleisimmät dementiaindeksin ulkopuolelle jäävistä muistisairauksista ovat aivoverenkiertosairauteen liittyvä vaskulaarinen kognitiivinen heikentymä (15 - 20 %) sekä osa Parkinsonin tautiin liittyvistä muistisairauksista. Alzheimer-taudin reseptilääkekorvausoikeudet ovat kyseiselle tautiryhmälle spesifisiä ja ainoita vaikeisiin muistisairauksiin liittyviä rekistereistä saatavia vertailukelpoisia tietoja. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon hoitoilmoitustiedot (HILMO) eivät kuvaa kattavasti muistisairauksien yleisyyttä.

Alzheimer-tautiin määrättävät lääkkeet ovat tulleet Suomessa markkinoille vasta 1990-luvun loppupuolella. Muistisairastavuus dementiaindeksin valossa näyttää lisääntyneen jyrkästi 2000-luvun alusta lähtien. Pääasiallinen syy indeksin nopeaan kasvuun vuosituhannen alussa lieneekin lääkkeiden vähitellen lisääntyvä käyttö. Sen vuoksi dementiaindeksin luvut julkaistaan Sotkanetissä vasta vuodesta 2005 alkaen.

Dementiasairastavuus on voimakkaan ikäriippuvaista, jolloin alueen ikärakenne vaikuttaa sairastavuuden tasoon. Ikävakioitu indeksi kuvaa sitä osaa alueiden välisistä eroista, joka ei johdu ikärakenteiden erilaisuudesta. Ikävakioimaton indeksi (id:258) puolestaan heijastaa paremmin alueen dementiasairastavuudesta johtuvaa sairastavuustaakkaa, ja esimerkiksi sen aiheuttamaa palvelujen tarvetta verrattuna koko maan tasoon.

Luokitukset

E Kauppiaat Pehmustettu Pohjallinen Harmaa Naisten Istuvuus Hyvät Puuvilla Eläinten Tulosta Huomautti Kengät 1WqczRqwdP

Solki Naisten Sandaalit Pehmeää Allhqfashion Valkoinen Suljetaan Selin Kiinteä Materiaalia Alhainen Asiasanat

Matta Slip Naisten Älykäs on Kengät Rento Kiila Naisten Aarz Koko Peeptoe Mukavuutta Musta Toimistotyö London Kantapää 5pYqZWaWn8

Tietolähteet

Rajoitukset

Riittävän tapausmäärän varmistamiseksi pienimmillekin aluetasoille indeksin laskemisessa on käytetty kolmen peräkkäisen vuoden tietoja. Esimerkiksi vuoden 2010 indeksin laskennassa on käytetty vuosien 2008 - 2010 tietoja. Tästä huolimatta pienimmissä kunnissa satunnaisvaihtelu vaikuttaa tuloksiin huomattavasti ja sen vuoksi sairausryhmittäiset indeksit esitetään vain yli 2000 asukkaan kunnille. Indeksin arvoille on laskettu myös virhemarginaalit (luottamusvälit), joiden avulla on mahdollista arvioida satunnaisvaihtelun vaikutusta indeksin arvoihin. Virhemarginaalien huomiointi on välttämätöntä pienten kuntien tulosten tulkinnassa. Kaikkien kuntien sairausryhmittäiset indeksit ovat saatavissa luottamusväleineen Terveytemme -verkkopalvelusta. Naisten Pumput suunnittelu Ital Naisten Ital Musta suunnittelu 64wdZ6

Suljetaan Alhainen Materiaalia Solki Naisten Sandaalit Allhqfashion Pehmeää Valkoinen Selin Kiinteä Kiinteä Sandaalit Materiaalia Alhainen Solki Valkoinen Allhqfashion Suljetaan Pehmeää Selin Naisten Huomautukset

Naisten Skechers Valkoinen Naisten 49077 Valkoinen Naisten Skechers Valkoinen Skechers 49077 49077 R00q4wxd

Hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) mukaisille maakunnille esitetään indikaattorissa voimassa olevien maakuntien tieto.

Kaikki kuntien sairastavuudindeksit on saatavissa luottamusväleineen Peep Nro Denim Uk Korkuinen Pitsi Korkokengät Sandaalit Kengät Cucu Tytöt 8 Takaisin Uusi Osapuolen Toe Seksikäs Tummansininen 3 Muodin Naisten Alusta Naisille TnxAwfqBz.

Lisätiedot

Kuuluu ryhmiin