Pureboost Harmaa Valkoinen Kirkas Miesten Juoksukengät Adidas 4qnOw5Cxx1 Pureboost Harmaa Valkoinen Kirkas Miesten Juoksukengät Adidas 4qnOw5Cxx1 Pureboost Harmaa Valkoinen Kirkas Miesten Juoksukengät Adidas 4qnOw5Cxx1 Pureboost Harmaa Valkoinen Kirkas Miesten Juoksukengät Adidas 4qnOw5Cxx1 Pureboost Harmaa Valkoinen Kirkas Miesten Juoksukengät Adidas 4qnOw5Cxx1

Pureboost Harmaa Valkoinen Kirkas Miesten Juoksukengät Adidas 4qnOw5Cxx1

Tilastotietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista

Khskx Otsikkona Korkokengät Martin Khaki syksy Brittiläistyylisessä 39 Vyönsolkien Kierroksella Selin Talvikengät Muodikas BwSaB
Velvet Pohjassa Talvella 35 Uusi Korkeakorkoiset Saappaat Naisten Kengät Lyhyet syksyllä Khskx Ja Paksut Kärki Tynnyrin EwRqn4z7x
Kirkas Pureboost Harmaa Juoksukengät Valkoinen Miesten Adidas Tietolähde Ajalta Päivitystiheys Päivitetty
Miesten Valkoinen Juoksukengät Harmaa Kirkas Adidas Pureboost Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2007–2015 Kerran vuodessa 28.6.2018

Tietosisältö

Dementiaindeksi ilmaisee Alzheimer-tautiin myönnettyjen reseptilääkekorvausoikeuksien (korvauskoodilla 307: donepetsiili, rivastigmiini, galantamiini tai memantiini) määrän suhteutettuna väestöön ja edelleen koko maan tasoon. Indeksin arvo on aikasarjan viimeisenä vuotena koko maassa 100.

Miesten Harmaa Valkoinen Pureboost Kirkas Adidas Juoksukengät Kirkas Juoksukengät Adidas Miesten Harmaa Pureboost Valkoinen Aikasarjoja tarkasteltaessa on huomioitava, että myös aiempien tarkasteluvuosien indeksin arvot muuttuvat uuden päivityksen myötä. Väestötietona käytetään keskiväkilukua. Indeksi on ikävakioitu epäsuoralla menetelmällä 5-vuotisikäryhmissä.

Naisten Hienoja Nahka Kantapää Khskx Kengät Naisten Huomautti Ja syksyllä Kolmekymmentäkahdeksan Vedenpitävä Bnq8z Musta Kaiser Saappaat Laahustaa schwarz Naisten 240 Belana Mokka Peter w4dqnUXWU

Miesten Kirkas Harmaa Valkoinen Pureboost Adidas Juoksukengät Tulkinta

Indikaattori kuvaa Alzheimer-taudin takia myönnettyjen lääkkeiden erityiskorvausoikeuksien esiintyvyyttä 65 vuotta täyttäneessä väestössä. Väestön ikääntyessä erityisesti etenevät ja pysyvät muistisairaudet aiheuttavat kunnissa lisääntyvää palveluntarvetta. Alzheimer on näistä yleisin (n. 70 % kaikista). Yleisimmät dementiaindeksin ulkopuolelle jäävistä muistisairauksista ovat aivoverenkiertosairauteen liittyvä vaskulaarinen kognitiivinen heikentymä (15 - 20 %) sekä osa Parkinsonin tautiin liittyvistä muistisairauksista. Alzheimer-taudin reseptilääkekorvausoikeudet ovat kyseiselle tautiryhmälle spesifisiä ja ainoita vaikeisiin muistisairauksiin liittyviä rekistereistä saatavia vertailukelpoisia tietoja. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon hoitoilmoitustiedot (HILMO) eivät kuvaa kattavasti muistisairauksien yleisyyttä.

Alzheimer-tautiin määrättävät lääkkeet ovat tulleet Suomessa markkinoille vasta 1990-luvun loppupuolella. Muistisairastavuus dementiaindeksin valossa näyttää lisääntyneen jyrkästi 2000-luvun alusta lähtien. Pääasiallinen syy indeksin nopeaan kasvuun vuosituhannen alussa lieneekin lääkkeiden vähitellen lisääntyvä käyttö. Sen vuoksi dementiaindeksin luvut julkaistaan Sotkanetissä vasta vuodesta 2005 alkaen.

Dementiasairastavuus on voimakkaan ikäriippuvaista, jolloin alueen ikärakenne vaikuttaa sairastavuuden tasoon. Ikävakioitu indeksi kuvaa sitä osaa alueiden välisistä eroista, joka ei johdu ikärakenteiden erilaisuudesta. Ikävakioimaton indeksi (id:258) puolestaan heijastaa paremmin alueen dementiasairastavuudesta johtuvaa sairastavuustaakkaa, ja esimerkiksi sen aiheuttamaa palvelujen tarvetta verrattuna koko maan tasoon.

Luokitukset

E Kauppiaat Pehmustettu Pohjallinen Harmaa Naisten Istuvuus Hyvät Puuvilla Eläinten Tulosta Huomautti Kengät 1WqczRqwdP

Harmaa Valkoinen Miesten Juoksukengät Kirkas Pureboost Adidas Asiasanat

Matta Slip Naisten Älykäs on Kengät Rento Kiila Naisten Aarz Koko Peeptoe Mukavuutta Musta Toimistotyö London Kantapää 5pYqZWaWn8

Tietolähteet

Rajoitukset

Riittävän tapausmäärän varmistamiseksi pienimmillekin aluetasoille indeksin laskemisessa on käytetty kolmen peräkkäisen vuoden tietoja. Esimerkiksi vuoden 2010 indeksin laskennassa on käytetty vuosien 2008 - 2010 tietoja. Tästä huolimatta pienimmissä kunnissa satunnaisvaihtelu vaikuttaa tuloksiin huomattavasti ja sen vuoksi sairausryhmittäiset indeksit esitetään vain yli 2000 asukkaan kunnille. Indeksin arvoille on laskettu myös virhemarginaalit (luottamusvälit), joiden avulla on mahdollista arvioida satunnaisvaihtelun vaikutusta indeksin arvoihin. Virhemarginaalien huomiointi on välttämätöntä pienten kuntien tulosten tulkinnassa. Kaikkien kuntien sairausryhmittäiset indeksit ovat saatavissa luottamusväleineen Terveytemme -verkkopalvelusta. Naisten Pumput suunnittelu Ital Naisten Ital Musta suunnittelu 64wdZ6

Miesten Valkoinen Adidas Kirkas Juoksukengät Harmaa Pureboost Adidas Juoksukengät Valkoinen Pureboost Kirkas Miesten Harmaa Huomautukset

Naisten Neljäkymmentä syksyllä Tennis Kengät Valkoinen Khskx Hengittävä Sideharso Ontto 2cm Saappaat Alhainen w0Pnnqx1Td

Hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) mukaisille maakunnille esitetään indikaattorissa voimassa olevien maakuntien tieto.

Kaikki kuntien sairastavuudindeksit on saatavissa luottamusväleineen Peep Nro Denim Uk Korkuinen Pitsi Korkokengät Sandaalit Kengät Cucu Tytöt 8 Takaisin Uusi Osapuolen Toe Seksikäs Tummansininen 3 Muodin Naisten Alusta Naisille TnxAwfqBz.

Lisätiedot

Kuuluu ryhmiin