Paksu Alustan Kengät Ontto Sandaalit Musta Ulompi Kesällä Kiila Kala Nainen Pohja Suussa Zcjb Kulumista qtvxzUZtP Paksu Alustan Kengät Ontto Sandaalit Musta Ulompi Kesällä Kiila Kala Nainen Pohja Suussa Zcjb Kulumista qtvxzUZtP Paksu Alustan Kengät Ontto Sandaalit Musta Ulompi Kesällä Kiila Kala Nainen Pohja Suussa Zcjb Kulumista qtvxzUZtP
Kuntatalouden tilastot

Paksu Alustan Kengät Ontto Sandaalit Musta Ulompi Kesällä Kiila Kala Nainen Pohja Suussa Zcjb Kulumista qtvxzUZtP

Kuntaliitto julkaisee nettisivuillaan kuntatalouden kannalta keskeisiä indeksejä. Lähteinä ovat Tilastokeskuksen julkaisut.

Indeksien ennusteet ovat valtiovarainministeriön suhdannekatsauksista. Tilastokeskus on uudistanut julkisten menojen hintaindeksin kesällä 2017. Uutena perusvuotena on 2010=100. Painorakenteena on käytetty vuoden 2014 tilinpäätösten mukaista menorakennetta.

Taulukoiden sisällöt:

  • Aikasarja julkisten menojen hintaindeksi, Kuntatalous (2010=100) kuvaa kuntatalouden menojen hintojen kehitystä tehtävittäin ja menolajeittain. Pitkässä aikasarjassa perusvuotena on 1985. Indeksi on uudistettu kesäkuussa 2017.

  • Tiedostossa esitetään myös kuntien peruspalvelujen hintaindeksi, jota käytetään nykyisin määrättäessä valtionosuuksien tarkistusten perusteena olevan kustannustason muutos. 

  • Aikasarja keskeisistä indeksiluvuista, joissa indeksin perusvuodeksi on merkitty 2000 vertailukelpoisuuden helpottamiseksi, sisältää seuraavat indeksit: kuluttajahinta-, rakennuskustannus-, tukkuhinta-, palkansaajien ansiotasoindeksi- ja peruspalvelujen hintaindeksi.

  • Pitkät aikasarjat keskeisistä indeksiluvuista, joissa perusvuodet vaihtelevat, ovat: elinkustannus-, rakennuskustannus-, tukkuhinta-, palkansaajien ansiotaso- , julkisten menojen hinta- sekä kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi

Itse taulukot löytyvät kohdasta liitteet.​​

tags