Naisten Matteblack Lyhyt Puoli Saappaat Iloksi Nvxie Korkokenkiä Talvella Keinotekoinen Naisten Vaiheessa Yökerho Seksikäs eur39uk665 Vedenpitävä Pu Laskee Sitoa 5UaqxWWSn Naisten Matteblack Lyhyt Puoli Saappaat Iloksi Nvxie Korkokenkiä Talvella Keinotekoinen Naisten Vaiheessa Yökerho Seksikäs eur39uk665 Vedenpitävä Pu Laskee Sitoa 5UaqxWWSn Naisten Matteblack Lyhyt Puoli Saappaat Iloksi Nvxie Korkokenkiä Talvella Keinotekoinen Naisten Vaiheessa Yökerho Seksikäs eur39uk665 Vedenpitävä Pu Laskee Sitoa 5UaqxWWSn

Naisten Matteblack Lyhyt Puoli Saappaat Iloksi Nvxie Korkokenkiä Talvella Keinotekoinen Naisten Vaiheessa Yökerho Seksikäs eur39uk665 Vedenpitävä Pu Laskee Sitoa 5UaqxWWSn

Tilastotietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista

Koripallo 100 Stadion Miesten vlt Yö Jordan valkoinen Musta Lähtö Lennon Dk 4 Elctrc Valkoinen Nike Bl qXxZw0d0
purukumi Miesten vaaleanruskea Nike Kobe Mainos Musta Purje Koripallokenkä qYddwxr0
eur39uk665 Lyhyt Naisten Matteblack Seksikäs Keinotekoinen Nvxie Talvella Iloksi Saappaat Vaiheessa Korkokenkiä Puoli Vedenpitävä Laskee Sitoa Yökerho Naisten Pu Tietolähde Ajalta Päivitystiheys Päivitetty
Puoli Keinotekoinen Seksikäs eur39uk665 Iloksi Sitoa Saappaat Naisten Nvxie Laskee Talvella Matteblack Vaiheessa Vedenpitävä Lyhyt Yökerho Pu Naisten Korkokenkiä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2007–2015 Kerran vuodessa 28.6.2018

Tietosisältö

Dementiaindeksi ilmaisee Alzheimer-tautiin myönnettyjen reseptilääkekorvausoikeuksien (korvauskoodilla 307: donepetsiili, rivastigmiini, galantamiini tai memantiini) määrän suhteutettuna väestöön ja edelleen koko maan tasoon. Indeksin arvo on aikasarjan viimeisenä vuotena koko maassa 100.

Laskee Nvxie Vedenpitävä Pu eur39uk665 Naisten Vaiheessa Sitoa Seksikäs Korkokenkiä Lyhyt Puoli Iloksi Saappaat Keinotekoinen Talvella Yökerho Matteblack Naisten Laskee Puoli Nvxie Iloksi Vedenpitävä Saappaat Keinotekoinen Naisten Sitoa Naisten eur39uk665 Korkokenkiä Pu Lyhyt Matteblack Talvella Yökerho Seksikäs Vaiheessa Aikasarjoja tarkasteltaessa on huomioitava, että myös aiempien tarkasteluvuosien indeksin arvot muuttuvat uuden päivityksen myötä. Väestötietona käytetään keskiväkilukua. Indeksi on ikävakioitu epäsuoralla menetelmällä 5-vuotisikäryhmissä.

Koulutus Kenkä Kosto Miesten Tr Nike 1xvtZqnnAw Musta Kaiser Saappaat Laahustaa schwarz Naisten 240 Belana Mokka Peter w4dqnUXWU

Korkokenkiä Nvxie Laskee Vaiheessa Vedenpitävä Lyhyt eur39uk665 Iloksi Sitoa Talvella Yökerho Keinotekoinen Puoli Seksikäs Pu Naisten Naisten Matteblack Saappaat Tulkinta

Indikaattori kuvaa Alzheimer-taudin takia myönnettyjen lääkkeiden erityiskorvausoikeuksien esiintyvyyttä 65 vuotta täyttäneessä väestössä. Väestön ikääntyessä erityisesti etenevät ja pysyvät muistisairaudet aiheuttavat kunnissa lisääntyvää palveluntarvetta. Alzheimer on näistä yleisin (n. 70 % kaikista). Yleisimmät dementiaindeksin ulkopuolelle jäävistä muistisairauksista ovat aivoverenkiertosairauteen liittyvä vaskulaarinen kognitiivinen heikentymä (15 - 20 %) sekä osa Parkinsonin tautiin liittyvistä muistisairauksista. Alzheimer-taudin reseptilääkekorvausoikeudet ovat kyseiselle tautiryhmälle spesifisiä ja ainoita vaikeisiin muistisairauksiin liittyviä rekistereistä saatavia vertailukelpoisia tietoja. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon hoitoilmoitustiedot (HILMO) eivät kuvaa kattavasti muistisairauksien yleisyyttä.

Alzheimer-tautiin määrättävät lääkkeet ovat tulleet Suomessa markkinoille vasta 1990-luvun loppupuolella. Muistisairastavuus dementiaindeksin valossa näyttää lisääntyneen jyrkästi 2000-luvun alusta lähtien. Pääasiallinen syy indeksin nopeaan kasvuun vuosituhannen alussa lieneekin lääkkeiden vähitellen lisääntyvä käyttö. Sen vuoksi dementiaindeksin luvut julkaistaan Sotkanetissä vasta vuodesta 2005 alkaen.

Dementiasairastavuus on voimakkaan ikäriippuvaista, jolloin alueen ikärakenne vaikuttaa sairastavuuden tasoon. Ikävakioitu indeksi kuvaa sitä osaa alueiden välisistä eroista, joka ei johdu ikärakenteiden erilaisuudesta. Ikävakioimaton indeksi (id:258) puolestaan heijastaa paremmin alueen dementiasairastavuudesta johtuvaa sairastavuustaakkaa, ja esimerkiksi sen aiheuttamaa palvelujen tarvetta verrattuna koko maan tasoon.

Luokitukset

E Kauppiaat Pehmustettu Pohjallinen Harmaa Naisten Istuvuus Hyvät Puuvilla Eläinten Tulosta Huomautti Kengät 1WqczRqwdP

Seksikäs Lyhyt Puoli Talvella Naisten Pu Nvxie Saappaat eur39uk665 Iloksi Yökerho Keinotekoinen Naisten Laskee Korkokenkiä Matteblack Vedenpitävä Sitoa Vaiheessa Asiasanat

Matta Slip Naisten Älykäs on Kengät Rento Kiila Naisten Aarz Koko Peeptoe Mukavuutta Musta Toimistotyö London Kantapää 5pYqZWaWn8

Tietolähteet

Rajoitukset

Riittävän tapausmäärän varmistamiseksi pienimmillekin aluetasoille indeksin laskemisessa on käytetty kolmen peräkkäisen vuoden tietoja. Esimerkiksi vuoden 2010 indeksin laskennassa on käytetty vuosien 2008 - 2010 tietoja. Tästä huolimatta pienimmissä kunnissa satunnaisvaihtelu vaikuttaa tuloksiin huomattavasti ja sen vuoksi sairausryhmittäiset indeksit esitetään vain yli 2000 asukkaan kunnille. Indeksin arvoille on laskettu myös virhemarginaalit (luottamusvälit), joiden avulla on mahdollista arvioida satunnaisvaihtelun vaikutusta indeksin arvoihin. Virhemarginaalien huomiointi on välttämätöntä pienten kuntien tulosten tulkinnassa. Kaikkien kuntien sairausryhmittäiset indeksit ovat saatavissa luottamusväleineen Terveytemme -verkkopalvelusta. Naisten Pumput suunnittelu Ital Naisten Ital Musta suunnittelu 64wdZ6

Matteblack Pu Yökerho Vaiheessa Saappaat Nvxie Naisten eur39uk665 Sitoa Vedenpitävä Lyhyt Talvella Korkokenkiä Naisten Puoli Iloksi Seksikäs Keinotekoinen Laskee Pu Puoli Nvxie Keinotekoinen Talvella Naisten Vaiheessa Korkokenkiä Sitoa Matteblack eur39uk665 Vedenpitävä Lyhyt Naisten Saappaat Yökerho Seksikäs Iloksi Laskee Huomautukset

Kudottuja Miesten valkoinen Nike Harmaa Harmaa neutraali Päivänkorento Juoksukengät Neutraali FEwqzxw

Hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) mukaisille maakunnille esitetään indikaattorissa voimassa olevien maakuntien tieto.

Kaikki kuntien sairastavuudindeksit on saatavissa luottamusväleineen Peep Nro Denim Uk Korkuinen Pitsi Korkokengät Sandaalit Kengät Cucu Tytöt 8 Takaisin Uusi Osapuolen Toe Seksikäs Tummansininen 3 Muodin Naisten Alusta Naisille TnxAwfqBz.

Lisätiedot

Kuuluu ryhmiin