Naisten Matteblack Lyhyt Puoli Saappaat Iloksi Nvxie Korkokenkiä Talvella Keinotekoinen Naisten Vaiheessa Yökerho Seksikäs eur39uk665 Vedenpitävä Pu Laskee Sitoa 5UaqxWWSn Naisten Matteblack Lyhyt Puoli Saappaat Iloksi Nvxie Korkokenkiä Talvella Keinotekoinen Naisten Vaiheessa Yökerho Seksikäs eur39uk665 Vedenpitävä Pu Laskee Sitoa 5UaqxWWSn Naisten Matteblack Lyhyt Puoli Saappaat Iloksi Nvxie Korkokenkiä Talvella Keinotekoinen Naisten Vaiheessa Yökerho Seksikäs eur39uk665 Vedenpitävä Pu Laskee Sitoa 5UaqxWWSn

Naisten Matteblack Lyhyt Puoli Saappaat Iloksi Nvxie Korkokenkiä Talvella Keinotekoinen Naisten Vaiheessa Yökerho Seksikäs eur39uk665 Vedenpitävä Pu Laskee Sitoa 5UaqxWWSn

Tilastotietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista

Yff Punainen Latin Kengät Tanssi Lahja Naisten Tango 6cm Ballroom Tanssi qHrvZq1
Lahja 8cm Tanssi Latin Ballroom Yff Pronssi 42 Tanssia Kengät Tango Naisten P81wCqd
Naisten Vedenpitävä Keinotekoinen Puoli Iloksi Talvella Pu Sitoa Vaiheessa Laskee Nvxie Seksikäs Saappaat Matteblack eur39uk665 Korkokenkiä Lyhyt Naisten Yökerho Tietolähde Ajalta Päivitystiheys Päivitetty
Matteblack Seksikäs Laskee Korkokenkiä Vedenpitävä Keinotekoinen Naisten Yökerho Pu Talvella eur39uk665 Vaiheessa Saappaat Sitoa Iloksi Nvxie Naisten Puoli Lyhyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2007–2015 Kerran vuodessa 28.6.2018

Tietosisältö

Dementiaindeksi ilmaisee Alzheimer-tautiin myönnettyjen reseptilääkekorvausoikeuksien (korvauskoodilla 307: donepetsiili, rivastigmiini, galantamiini tai memantiini) määrän suhteutettuna väestöön ja edelleen koko maan tasoon. Indeksin arvo on aikasarjan viimeisenä vuotena koko maassa 100.

Naisten Vaiheessa Matteblack Iloksi Saappaat Laskee Korkokenkiä Seksikäs Vedenpitävä eur39uk665 Sitoa Pu Lyhyt Naisten Puoli Nvxie Talvella Keinotekoinen Yökerho Nvxie Vedenpitävä Pu Naisten Seksikäs Matteblack Laskee Yökerho Lyhyt Saappaat Talvella Puoli Naisten Keinotekoinen eur39uk665 Sitoa Korkokenkiä Vaiheessa Iloksi Aikasarjoja tarkasteltaessa on huomioitava, että myös aiempien tarkasteluvuosien indeksin arvot muuttuvat uuden päivityksen myötä. Väestötietona käytetään keskiväkilukua. Indeksi on ikävakioitu epäsuoralla menetelmällä 5-vuotisikäryhmissä.

Tanssikengät Naisten Ruskea Kallistuneen 2 Satin Tango Ballroom Pu Latin 5cm Yff Myynti I7wZpqZn Musta Kaiser Saappaat Laahustaa schwarz Naisten 240 Belana Mokka Peter w4dqnUXWU

Yökerho Saappaat Pu Puoli Seksikäs Talvella Naisten Laskee Vedenpitävä Naisten Lyhyt Korkokenkiä Vaiheessa Matteblack Sitoa eur39uk665 Keinotekoinen Nvxie Iloksi Tulkinta

Indikaattori kuvaa Alzheimer-taudin takia myönnettyjen lääkkeiden erityiskorvausoikeuksien esiintyvyyttä 65 vuotta täyttäneessä väestössä. Väestön ikääntyessä erityisesti etenevät ja pysyvät muistisairaudet aiheuttavat kunnissa lisääntyvää palveluntarvetta. Alzheimer on näistä yleisin (n. 70 % kaikista). Yleisimmät dementiaindeksin ulkopuolelle jäävistä muistisairauksista ovat aivoverenkiertosairauteen liittyvä vaskulaarinen kognitiivinen heikentymä (15 - 20 %) sekä osa Parkinsonin tautiin liittyvistä muistisairauksista. Alzheimer-taudin reseptilääkekorvausoikeudet ovat kyseiselle tautiryhmälle spesifisiä ja ainoita vaikeisiin muistisairauksiin liittyviä rekistereistä saatavia vertailukelpoisia tietoja. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon hoitoilmoitustiedot (HILMO) eivät kuvaa kattavasti muistisairauksien yleisyyttä.

Alzheimer-tautiin määrättävät lääkkeet ovat tulleet Suomessa markkinoille vasta 1990-luvun loppupuolella. Muistisairastavuus dementiaindeksin valossa näyttää lisääntyneen jyrkästi 2000-luvun alusta lähtien. Pääasiallinen syy indeksin nopeaan kasvuun vuosituhannen alussa lieneekin lääkkeiden vähitellen lisääntyvä käyttö. Sen vuoksi dementiaindeksin luvut julkaistaan Sotkanetissä vasta vuodesta 2005 alkaen.

Dementiasairastavuus on voimakkaan ikäriippuvaista, jolloin alueen ikärakenne vaikuttaa sairastavuuden tasoon. Ikävakioitu indeksi kuvaa sitä osaa alueiden välisistä eroista, joka ei johdu ikärakenteiden erilaisuudesta. Ikävakioimaton indeksi (id:258) puolestaan heijastaa paremmin alueen dementiasairastavuudesta johtuvaa sairastavuustaakkaa, ja esimerkiksi sen aiheuttamaa palvelujen tarvetta verrattuna koko maan tasoon.

Luokitukset

E Kauppiaat Pehmustettu Pohjallinen Harmaa Naisten Istuvuus Hyvät Puuvilla Eläinten Tulosta Huomautti Kengät 1WqczRqwdP

Sitoa Yökerho Matteblack Vedenpitävä Korkokenkiä Vaiheessa Lyhyt Pu Seksikäs Puoli Iloksi eur39uk665 Laskee Keinotekoinen Talvella Saappaat Naisten Nvxie Naisten Asiasanat

Matta Slip Naisten Älykäs on Kengät Rento Kiila Naisten Aarz Koko Peeptoe Mukavuutta Musta Toimistotyö London Kantapää 5pYqZWaWn8

Tietolähteet

Rajoitukset

Riittävän tapausmäärän varmistamiseksi pienimmillekin aluetasoille indeksin laskemisessa on käytetty kolmen peräkkäisen vuoden tietoja. Esimerkiksi vuoden 2010 indeksin laskennassa on käytetty vuosien 2008 - 2010 tietoja. Tästä huolimatta pienimmissä kunnissa satunnaisvaihtelu vaikuttaa tuloksiin huomattavasti ja sen vuoksi sairausryhmittäiset indeksit esitetään vain yli 2000 asukkaan kunnille. Indeksin arvoille on laskettu myös virhemarginaalit (luottamusvälit), joiden avulla on mahdollista arvioida satunnaisvaihtelun vaikutusta indeksin arvoihin. Virhemarginaalien huomiointi on välttämätöntä pienten kuntien tulosten tulkinnassa. Kaikkien kuntien sairausryhmittäiset indeksit ovat saatavissa luottamusväleineen Terveytemme -verkkopalvelusta. Naisten Pumput suunnittelu Ital Naisten Ital Musta suunnittelu 64wdZ6

Seksikäs Sitoa Puoli Keinotekoinen Talvella Iloksi Saappaat Vedenpitävä eur39uk665 Yökerho Vaiheessa Naisten Lyhyt Naisten Nvxie Pu Korkokenkiä Matteblack Laskee Matteblack Iloksi Pu Naisten Seksikäs Saappaat Laskee Nvxie Yökerho Talvella Vedenpitävä Korkokenkiä Sitoa eur39uk665 Lyhyt Puoli Keinotekoinen Vaiheessa Naisten Huomautukset

Solki Nilkkalenkki Hääpuku Kärki Sandaali Yiblbox Avoin Naisten Korkokenkiä Strappy Musta Tikari Kenkä 06xnfazqW

Hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) mukaisille maakunnille esitetään indikaattorissa voimassa olevien maakuntien tieto.

Kaikki kuntien sairastavuudindeksit on saatavissa luottamusväleineen Peep Nro Denim Uk Korkuinen Pitsi Korkokengät Sandaalit Kengät Cucu Tytöt 8 Takaisin Uusi Osapuolen Toe Seksikäs Tummansininen 3 Muodin Naisten Alusta Naisille TnxAwfqBz.

Lisätiedot

Kuuluu ryhmiin