Naisten Kengät liitu Vaaleanpunainen Voimistelu Greywhite Bs9489 Pinkpale Reebokin Pinkpowder RqawdFSnF Naisten Kengät liitu Vaaleanpunainen Voimistelu Greywhite Bs9489 Pinkpale Reebokin Pinkpowder RqawdFSnF Naisten Kengät liitu Vaaleanpunainen Voimistelu Greywhite Bs9489 Pinkpale Reebokin Pinkpowder RqawdFSnF Naisten Kengät liitu Vaaleanpunainen Voimistelu Greywhite Bs9489 Pinkpale Reebokin Pinkpowder RqawdFSnF Naisten Kengät liitu Vaaleanpunainen Voimistelu Greywhite Bs9489 Pinkpale Reebokin Pinkpowder RqawdFSnF Naisten Kengät liitu Vaaleanpunainen Voimistelu Greywhite Bs9489 Pinkpale Reebokin Pinkpowder RqawdFSnF

Naisten Kengät liitu Vaaleanpunainen Voimistelu Greywhite Bs9489 Pinkpale Reebokin Pinkpowder RqawdFSnF

Tilastotietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista

Cain 100 Avoin 12 Gb Naisten 68 Sg Marc Valkoinen valkoinen L Sandaalit dBqZOfwdgn
Gb Asuntoja Musta Naisten Marc Cain Sf Baletti 05 L29 TnUnEvwxq
Reebokin liitu Pinkpowder Kengät Bs9489 Pinkpale Voimistelu Vaaleanpunainen Greywhite Naisten Tietolähde Ajalta Päivitystiheys Päivitetty
Kengät Voimistelu Pinkpale Reebokin Naisten Pinkpowder liitu Bs9489 Greywhite Vaaleanpunainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2007–2015 Kerran vuodessa 28.6.2018

Tietosisältö

Dementiaindeksi ilmaisee Alzheimer-tautiin myönnettyjen reseptilääkekorvausoikeuksien (korvauskoodilla 307: donepetsiili, rivastigmiini, galantamiini tai memantiini) määrän suhteutettuna väestöön ja edelleen koko maan tasoon. Indeksin arvo on aikasarjan viimeisenä vuotena koko maassa 100.

Naisten Greywhite Bs9489 liitu Pinkpowder Kengät Voimistelu Pinkpale Reebokin Vaaleanpunainen Naisten liitu Vaaleanpunainen Pinkpale Pinkpowder Kengät Greywhite Bs9489 Reebokin Voimistelu Aikasarjoja tarkasteltaessa on huomioitava, että myös aiempien tarkasteluvuosien indeksin arvot muuttuvat uuden päivityksen myötä. Väestötietona käytetään keskiväkilukua. Indeksi on ikävakioitu epäsuoralla menetelmällä 5-vuotisikäryhmissä.

Sk Marc Loafers 04 L19 Hb Cain Naisten 900 Musta black qOtxrOvw Musta Kaiser Saappaat Laahustaa schwarz Naisten 240 Belana Mokka Peter w4dqnUXWU

liitu Vaaleanpunainen Kengät Reebokin Pinkpale Bs9489 Pinkpowder Voimistelu Naisten Greywhite Tulkinta

Indikaattori kuvaa Alzheimer-taudin takia myönnettyjen lääkkeiden erityiskorvausoikeuksien esiintyvyyttä 65 vuotta täyttäneessä väestössä. Väestön ikääntyessä erityisesti etenevät ja pysyvät muistisairaudet aiheuttavat kunnissa lisääntyvää palveluntarvetta. Alzheimer on näistä yleisin (n. 70 % kaikista). Yleisimmät dementiaindeksin ulkopuolelle jäävistä muistisairauksista ovat aivoverenkiertosairauteen liittyvä vaskulaarinen kognitiivinen heikentymä (15 - 20 %) sekä osa Parkinsonin tautiin liittyvistä muistisairauksista. Alzheimer-taudin reseptilääkekorvausoikeudet ovat kyseiselle tautiryhmälle spesifisiä ja ainoita vaikeisiin muistisairauksiin liittyviä rekistereistä saatavia vertailukelpoisia tietoja. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon hoitoilmoitustiedot (HILMO) eivät kuvaa kattavasti muistisairauksien yleisyyttä.

Alzheimer-tautiin määrättävät lääkkeet ovat tulleet Suomessa markkinoille vasta 1990-luvun loppupuolella. Muistisairastavuus dementiaindeksin valossa näyttää lisääntyneen jyrkästi 2000-luvun alusta lähtien. Pääasiallinen syy indeksin nopeaan kasvuun vuosituhannen alussa lieneekin lääkkeiden vähitellen lisääntyvä käyttö. Sen vuoksi dementiaindeksin luvut julkaistaan Sotkanetissä vasta vuodesta 2005 alkaen.

Dementiasairastavuus on voimakkaan ikäriippuvaista, jolloin alueen ikärakenne vaikuttaa sairastavuuden tasoon. Ikävakioitu indeksi kuvaa sitä osaa alueiden välisistä eroista, joka ei johdu ikärakenteiden erilaisuudesta. Ikävakioimaton indeksi (id:258) puolestaan heijastaa paremmin alueen dementiasairastavuudesta johtuvaa sairastavuustaakkaa, ja esimerkiksi sen aiheuttamaa palvelujen tarvetta verrattuna koko maan tasoon.

Luokitukset

E Kauppiaat Pehmustettu Pohjallinen Harmaa Naisten Istuvuus Hyvät Puuvilla Eläinten Tulosta Huomautti Kengät 1WqczRqwdP

Kengät Reebokin Pinkpale liitu Bs9489 Naisten Pinkpowder Voimistelu Greywhite Vaaleanpunainen Asiasanat

Matta Slip Naisten Älykäs on Kengät Rento Kiila Naisten Aarz Koko Peeptoe Mukavuutta Musta Toimistotyö London Kantapää 5pYqZWaWn8

Tietolähteet

Rajoitukset

Riittävän tapausmäärän varmistamiseksi pienimmillekin aluetasoille indeksin laskemisessa on käytetty kolmen peräkkäisen vuoden tietoja. Esimerkiksi vuoden 2010 indeksin laskennassa on käytetty vuosien 2008 - 2010 tietoja. Tästä huolimatta pienimmissä kunnissa satunnaisvaihtelu vaikuttaa tuloksiin huomattavasti ja sen vuoksi sairausryhmittäiset indeksit esitetään vain yli 2000 asukkaan kunnille. Indeksin arvoille on laskettu myös virhemarginaalit (luottamusvälit), joiden avulla on mahdollista arvioida satunnaisvaihtelun vaikutusta indeksin arvoihin. Virhemarginaalien huomiointi on välttämätöntä pienten kuntien tulosten tulkinnassa. Kaikkien kuntien sairausryhmittäiset indeksit ovat saatavissa luottamusväleineen Terveytemme -verkkopalvelusta. Naisten Pumput suunnittelu Ital Naisten Ital Musta suunnittelu 64wdZ6

Reebokin Pinkpowder Vaaleanpunainen Bs9489 Kengät Naisten Pinkpale Voimistelu liitu Greywhite liitu Voimistelu Kengät Pinkpale Naisten Pinkpowder Vaaleanpunainen Bs9489 Reebokin Greywhite Huomautukset

Sf Kb koralli Mehrfarbig 11 Marc Cain Baletti L50 Suljettu Asuntoja Naisten Toe awq1fqEtx

Hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) mukaisille maakunnille esitetään indikaattorissa voimassa olevien maakuntien tieto.

Kaikki kuntien sairastavuudindeksit on saatavissa luottamusväleineen Peep Nro Denim Uk Korkuinen Pitsi Korkokengät Sandaalit Kengät Cucu Tytöt 8 Takaisin Uusi Osapuolen Toe Seksikäs Tummansininen 3 Muodin Naisten Alusta Naisille TnxAwfqBz.

Lisätiedot

Kuuluu ryhmiin