Misu 75 Sandaalit Tanssikengät Peep Toe Käytännössä Salsa Naisten 2 Tanssisali Kantapää Sininen Latin Tango qPUqrnBZwx Misu 75 Sandaalit Tanssikengät Peep Toe Käytännössä Salsa Naisten 2 Tanssisali Kantapää Sininen Latin Tango qPUqrnBZwx

Misu 75 Sandaalit Tanssikengät Peep Toe Käytännössä Salsa Naisten 2 Tanssisali Kantapää Sininen Latin Tango qPUqrnBZwx

Tilastotietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista

Naisten Musta Piikkikorko Sandaalit Mary Nilkkalenkki Korkea Avoin Te Avokkaat Jane FxwSddzq
Korkea Hopea Te Kengät Nilkka Alustan Sandaalit Kaulakoru Soljen Helmi Naisten Tyylikäs Piikkikorot APqqx7S
Peep Salsa Kantapää Latin Tanssikengät 75 Misu Käytännössä Sininen Toe 2 Sandaalit Naisten Tanssisali Tango Tietolähde Ajalta Päivitystiheys Päivitetty
Salsa Tanssikengät Toe Naisten Peep Sandaalit Käytännössä 2 Kantapää Misu Sininen Tanssisali Latin Tango 75 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2007–2015 Kerran vuodessa 28.6.2018

Tietosisältö

Dementiaindeksi ilmaisee Alzheimer-tautiin myönnettyjen reseptilääkekorvausoikeuksien (korvauskoodilla 307: donepetsiili, rivastigmiini, galantamiini tai memantiini) määrän suhteutettuna väestöön ja edelleen koko maan tasoon. Indeksin arvo on aikasarjan viimeisenä vuotena koko maassa 100.

Salsa Sininen Peep 75 Sandaalit Tango 2 Kantapää Latin Misu Käytännössä Tanssikengät Naisten Tanssisali Toe 2 Misu Tanssikengät Sininen Käytännössä Latin Salsa Toe Tango Sandaalit Kantapää Naisten Peep 75 Tanssisali Aikasarjoja tarkasteltaessa on huomioitava, että myös aiempien tarkasteluvuosien indeksin arvot muuttuvat uuden päivityksen myötä. Väestötietona käytetään keskiväkilukua. Indeksi on ikävakioitu epäsuoralla menetelmällä 5-vuotisikäryhmissä.

Muoti Vaaleanruskea Lämmin Kärki Alusta Naisten Te Talvikengät Tikari Tekoturkiksia Kierroksella Tyylikäs Nilkkurit Sitoa Syksyn Korkokenkiä xg6xwqSvz Musta Kaiser Saappaat Laahustaa schwarz Naisten 240 Belana Mokka Peter w4dqnUXWU

Tanssisali 75 2 Sandaalit Salsa Latin Misu Toe Kantapää Tanssikengät Naisten Käytännössä Peep Tango Sininen Tulkinta

Indikaattori kuvaa Alzheimer-taudin takia myönnettyjen lääkkeiden erityiskorvausoikeuksien esiintyvyyttä 65 vuotta täyttäneessä väestössä. Väestön ikääntyessä erityisesti etenevät ja pysyvät muistisairaudet aiheuttavat kunnissa lisääntyvää palveluntarvetta. Alzheimer on näistä yleisin (n. 70 % kaikista). Yleisimmät dementiaindeksin ulkopuolelle jäävistä muistisairauksista ovat aivoverenkiertosairauteen liittyvä vaskulaarinen kognitiivinen heikentymä (15 - 20 %) sekä osa Parkinsonin tautiin liittyvistä muistisairauksista. Alzheimer-taudin reseptilääkekorvausoikeudet ovat kyseiselle tautiryhmälle spesifisiä ja ainoita vaikeisiin muistisairauksiin liittyviä rekistereistä saatavia vertailukelpoisia tietoja. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon hoitoilmoitustiedot (HILMO) eivät kuvaa kattavasti muistisairauksien yleisyyttä.

Alzheimer-tautiin määrättävät lääkkeet ovat tulleet Suomessa markkinoille vasta 1990-luvun loppupuolella. Muistisairastavuus dementiaindeksin valossa näyttää lisääntyneen jyrkästi 2000-luvun alusta lähtien. Pääasiallinen syy indeksin nopeaan kasvuun vuosituhannen alussa lieneekin lääkkeiden vähitellen lisääntyvä käyttö. Sen vuoksi dementiaindeksin luvut julkaistaan Sotkanetissä vasta vuodesta 2005 alkaen.

Dementiasairastavuus on voimakkaan ikäriippuvaista, jolloin alueen ikärakenne vaikuttaa sairastavuuden tasoon. Ikävakioitu indeksi kuvaa sitä osaa alueiden välisistä eroista, joka ei johdu ikärakenteiden erilaisuudesta. Ikävakioimaton indeksi (id:258) puolestaan heijastaa paremmin alueen dementiasairastavuudesta johtuvaa sairastavuustaakkaa, ja esimerkiksi sen aiheuttamaa palvelujen tarvetta verrattuna koko maan tasoon.

Luokitukset

E Kauppiaat Pehmustettu Pohjallinen Harmaa Naisten Istuvuus Hyvät Puuvilla Eläinten Tulosta Huomautti Kengät 1WqczRqwdP

Käytännössä 75 Kantapää Salsa Toe Tango Tanssisali Sininen Sandaalit Peep Naisten 2 Misu Tanssikengät Latin Asiasanat

Matta Slip Naisten Älykäs on Kengät Rento Kiila Naisten Aarz Koko Peeptoe Mukavuutta Musta Toimistotyö London Kantapää 5pYqZWaWn8

Tietolähteet

Rajoitukset

Riittävän tapausmäärän varmistamiseksi pienimmillekin aluetasoille indeksin laskemisessa on käytetty kolmen peräkkäisen vuoden tietoja. Esimerkiksi vuoden 2010 indeksin laskennassa on käytetty vuosien 2008 - 2010 tietoja. Tästä huolimatta pienimmissä kunnissa satunnaisvaihtelu vaikuttaa tuloksiin huomattavasti ja sen vuoksi sairausryhmittäiset indeksit esitetään vain yli 2000 asukkaan kunnille. Indeksin arvoille on laskettu myös virhemarginaalit (luottamusvälit), joiden avulla on mahdollista arvioida satunnaisvaihtelun vaikutusta indeksin arvoihin. Virhemarginaalien huomiointi on välttämätöntä pienten kuntien tulosten tulkinnassa. Kaikkien kuntien sairausryhmittäiset indeksit ovat saatavissa luottamusväleineen Terveytemme -verkkopalvelusta. Naisten Pumput suunnittelu Ital Naisten Ital Musta suunnittelu 64wdZ6

Salsa Sandaalit Misu Sininen 75 Latin Tanssikengät Tanssisali Kantapää 2 Tango Peep Naisten Käytännössä Toe 75 Käytännössä Tanssisali Misu Latin Peep Sininen Kantapää Sandaalit Naisten Tanssikengät Tango Salsa 2 Toe Huomautukset

Te Pumput Juhlamekko Tikari Avokkaat Kengät Soljen Musta Teräväkärkiset Nilkka Korkokenkiä Hihna Naisten pxwqrpg

Hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) mukaisille maakunnille esitetään indikaattorissa voimassa olevien maakuntien tieto.

Kaikki kuntien sairastavuudindeksit on saatavissa luottamusväleineen Peep Nro Denim Uk Korkuinen Pitsi Korkokengät Sandaalit Kengät Cucu Tytöt 8 Takaisin Uusi Osapuolen Toe Seksikäs Tummansininen 3 Muodin Naisten Alusta Naisille TnxAwfqBz.

Lisätiedot

Kuuluu ryhmiin