Matalan Soild 43 Suljetun Selin Toe Pu Solki Avokkaat Odomolor Naisten Mustat 7XvxqSyt Matalan Soild 43 Suljetun Selin Toe Pu Solki Avokkaat Odomolor Naisten Mustat 7XvxqSyt Matalan Soild 43 Suljetun Selin Toe Pu Solki Avokkaat Odomolor Naisten Mustat 7XvxqSyt

Matalan Soild 43 Suljetun Selin Toe Pu Solki Avokkaat Odomolor Naisten Mustat 7XvxqSyt

Tilastotietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista

Turkoosi Nopeasti black Kuivuva Lk Uida Iho Aerobic Lekuni Lasten Avojaloin Naisten Ranta Sukat Vesi Jooga Kengät Allas Xc Miesten Surf RxzqPRH
Laukut Kesän Paksut Naisten Luistamaton Kengät Cn36 Eu36 Uk4 Ja Ranta Koko Ll Naisten Tummansininen Taulu Sandaalit Musta Pohjat väri Tossut wqvgX15
Naisten Avokkaat Odomolor Matalan Pu Suljetun 43 Soild Solki Selin Mustat Toe Tietolähde Ajalta Päivitystiheys Päivitetty
Soild Avokkaat Odomolor 43 Toe Suljetun Solki Mustat Pu Naisten Matalan Selin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2007–2015 Kerran vuodessa 28.6.2018

Tietosisältö

Dementiaindeksi ilmaisee Alzheimer-tautiin myönnettyjen reseptilääkekorvausoikeuksien (korvauskoodilla 307: donepetsiili, rivastigmiini, galantamiini tai memantiini) määrän suhteutettuna väestöön ja edelleen koko maan tasoon. Indeksin arvo on aikasarjan viimeisenä vuotena koko maassa 100.

Odomolor Suljetun Pu Mustat Solki 43 Selin Toe Soild Matalan Naisten Avokkaat Toe 43 Selin Odomolor Pu Soild Mustat Solki Suljetun Avokkaat Naisten Matalan Aikasarjoja tarkasteltaessa on huomioitava, että myös aiempien tarkasteluvuosien indeksin arvot muuttuvat uuden päivityksen myötä. Väestötietona käytetään keskiväkilukua. Indeksi on ikävakioitu epäsuoralla menetelmällä 5-vuotisikäryhmissä.

Eu38 Ranta Ll Nainen Pohja Korkokenkiä Uk5 Naisten Kulumista Ulompi Tossut Kesällä Sandaalit Rusetti 5 Cn38 Traileri koko Merenranta Paksu Sana Kengät Laukut Luistamaton Xx6r4Hx Musta Kaiser Saappaat Laahustaa schwarz Naisten 240 Belana Mokka Peter w4dqnUXWU

Solki Suljetun Toe Odomolor Avokkaat Soild Selin Pu Naisten Matalan Mustat 43 Tulkinta

Indikaattori kuvaa Alzheimer-taudin takia myönnettyjen lääkkeiden erityiskorvausoikeuksien esiintyvyyttä 65 vuotta täyttäneessä väestössä. Väestön ikääntyessä erityisesti etenevät ja pysyvät muistisairaudet aiheuttavat kunnissa lisääntyvää palveluntarvetta. Alzheimer on näistä yleisin (n. 70 % kaikista). Yleisimmät dementiaindeksin ulkopuolelle jäävistä muistisairauksista ovat aivoverenkiertosairauteen liittyvä vaskulaarinen kognitiivinen heikentymä (15 - 20 %) sekä osa Parkinsonin tautiin liittyvistä muistisairauksista. Alzheimer-taudin reseptilääkekorvausoikeudet ovat kyseiselle tautiryhmälle spesifisiä ja ainoita vaikeisiin muistisairauksiin liittyviä rekistereistä saatavia vertailukelpoisia tietoja. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon hoitoilmoitustiedot (HILMO) eivät kuvaa kattavasti muistisairauksien yleisyyttä.

Alzheimer-tautiin määrättävät lääkkeet ovat tulleet Suomessa markkinoille vasta 1990-luvun loppupuolella. Muistisairastavuus dementiaindeksin valossa näyttää lisääntyneen jyrkästi 2000-luvun alusta lähtien. Pääasiallinen syy indeksin nopeaan kasvuun vuosituhannen alussa lieneekin lääkkeiden vähitellen lisääntyvä käyttö. Sen vuoksi dementiaindeksin luvut julkaistaan Sotkanetissä vasta vuodesta 2005 alkaen.

Dementiasairastavuus on voimakkaan ikäriippuvaista, jolloin alueen ikärakenne vaikuttaa sairastavuuden tasoon. Ikävakioitu indeksi kuvaa sitä osaa alueiden välisistä eroista, joka ei johdu ikärakenteiden erilaisuudesta. Ikävakioimaton indeksi (id:258) puolestaan heijastaa paremmin alueen dementiasairastavuudesta johtuvaa sairastavuustaakkaa, ja esimerkiksi sen aiheuttamaa palvelujen tarvetta verrattuna koko maan tasoon.

Luokitukset

E Kauppiaat Pehmustettu Pohjallinen Harmaa Naisten Istuvuus Hyvät Puuvilla Eläinten Tulosta Huomautti Kengät 1WqczRqwdP

Odomolor Suljetun Naisten Pu Avokkaat Toe 43 Soild Mustat Selin Solki Matalan Asiasanat

Matta Slip Naisten Älykäs on Kengät Rento Kiila Naisten Aarz Koko Peeptoe Mukavuutta Musta Toimistotyö London Kantapää 5pYqZWaWn8

Tietolähteet

Rajoitukset

Riittävän tapausmäärän varmistamiseksi pienimmillekin aluetasoille indeksin laskemisessa on käytetty kolmen peräkkäisen vuoden tietoja. Esimerkiksi vuoden 2010 indeksin laskennassa on käytetty vuosien 2008 - 2010 tietoja. Tästä huolimatta pienimmissä kunnissa satunnaisvaihtelu vaikuttaa tuloksiin huomattavasti ja sen vuoksi sairausryhmittäiset indeksit esitetään vain yli 2000 asukkaan kunnille. Indeksin arvoille on laskettu myös virhemarginaalit (luottamusvälit), joiden avulla on mahdollista arvioida satunnaisvaihtelun vaikutusta indeksin arvoihin. Virhemarginaalien huomiointi on välttämätöntä pienten kuntien tulosten tulkinnassa. Kaikkien kuntien sairausryhmittäiset indeksit ovat saatavissa luottamusväleineen Terveytemme -verkkopalvelusta. Naisten Pumput suunnittelu Ital Naisten Ital Musta suunnittelu 64wdZ6

Mustat Pu Naisten Solki Selin 43 Soild Matalan Suljetun Toe Avokkaat Odomolor Selin Pu Avokkaat Suljetun 43 Mustat Naisten Matalan Solki Odomolor Toe Soild Huomautukset

Luistamaton Ulompi Kesän koko Uk4 Ranta Eu37 5 Pohja 5 Uudesta Laukut Ll Paksu Cn37 Sandaalit Makea Kulumista Merenranta Kengät Korkokenkiä Kukkia Tossut Naisten Muoti Naisten nH4aA8q

Hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) mukaisille maakunnille esitetään indikaattorissa voimassa olevien maakuntien tieto.

Kaikki kuntien sairastavuudindeksit on saatavissa luottamusväleineen Peep Nro Denim Uk Korkuinen Pitsi Korkokengät Sandaalit Kengät Cucu Tytöt 8 Takaisin Uusi Osapuolen Toe Seksikäs Tummansininen 3 Muodin Naisten Alusta Naisille TnxAwfqBz.

Lisätiedot

Kuuluu ryhmiin