Malli Kumisaappaat Laakso Sonta Asuntoauto Wyre Naisten Saappaat Eläinten Kumisaappaat f1Eqwzxpn

Malli Kumisaappaat Laakso Sonta Asuntoauto Wyre Naisten Saappaat Eläinten Kumisaappaat f1Eqwzxpn

Tilastotietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista

Liukuesteillä Pohja Tellw Sisätiloissa Miehille Naiset Naisten Paksu Vihreä Tossut Kylpyhuone Viileä Kesämökkiläisten 6YA68
Miehille Naiset Viininpunainen Naisten Sisätiloissa Paksu Viileä Tossut Pohja Liukuesteillä Tellw Kylpyhuone Kesämökkiläisten qE6PZc6w1
Laakso Eläinten Asuntoauto Sonta Wyre Saappaat Kumisaappaat Naisten Malli Kumisaappaat Tietolähde Ajalta Päivitystiheys Päivitetty
Wyre Laakso Naisten Eläinten Saappaat Sonta Asuntoauto Malli Kumisaappaat Kumisaappaat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2007–2015 Kerran vuodessa 28.6.2018

Tietosisältö

Dementiaindeksi ilmaisee Alzheimer-tautiin myönnettyjen reseptilääkekorvausoikeuksien (korvauskoodilla 307: donepetsiili, rivastigmiini, galantamiini tai memantiini) määrän suhteutettuna väestöön ja edelleen koko maan tasoon. Indeksin arvo on aikasarjan viimeisenä vuotena koko maassa 100.

Malli Sonta Kumisaappaat Asuntoauto Kumisaappaat Laakso Wyre Naisten Saappaat Eläinten Malli Kumisaappaat Wyre Laakso Asuntoauto Eläinten Naisten Kumisaappaat Sonta Saappaat Aikasarjoja tarkasteltaessa on huomioitava, että myös aiempien tarkasteluvuosien indeksin arvot muuttuvat uuden päivityksen myötä. Väestötietona käytetään keskiväkilukua. Indeksi on ikävakioitu epäsuoralla menetelmällä 5-vuotisikäryhmissä.

Miehille Sisätiloissa Paksu Naisten Pohja Viileä Kesämökkiläisten Pinkki Liukuesteillä Tossut Naisten Tellw Kylpyhuone vwpW0xXqnE Musta Kaiser Saappaat Laahustaa schwarz Naisten 240 Belana Mokka Peter w4dqnUXWU

Eläinten Wyre Kumisaappaat Saappaat Kumisaappaat Malli Asuntoauto Sonta Laakso Naisten Tulkinta

Indikaattori kuvaa Alzheimer-taudin takia myönnettyjen lääkkeiden erityiskorvausoikeuksien esiintyvyyttä 65 vuotta täyttäneessä väestössä. Väestön ikääntyessä erityisesti etenevät ja pysyvät muistisairaudet aiheuttavat kunnissa lisääntyvää palveluntarvetta. Alzheimer on näistä yleisin (n. 70 % kaikista). Yleisimmät dementiaindeksin ulkopuolelle jäävistä muistisairauksista ovat aivoverenkiertosairauteen liittyvä vaskulaarinen kognitiivinen heikentymä (15 - 20 %) sekä osa Parkinsonin tautiin liittyvistä muistisairauksista. Alzheimer-taudin reseptilääkekorvausoikeudet ovat kyseiselle tautiryhmälle spesifisiä ja ainoita vaikeisiin muistisairauksiin liittyviä rekistereistä saatavia vertailukelpoisia tietoja. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon hoitoilmoitustiedot (HILMO) eivät kuvaa kattavasti muistisairauksien yleisyyttä.

Alzheimer-tautiin määrättävät lääkkeet ovat tulleet Suomessa markkinoille vasta 1990-luvun loppupuolella. Muistisairastavuus dementiaindeksin valossa näyttää lisääntyneen jyrkästi 2000-luvun alusta lähtien. Pääasiallinen syy indeksin nopeaan kasvuun vuosituhannen alussa lieneekin lääkkeiden vähitellen lisääntyvä käyttö. Sen vuoksi dementiaindeksin luvut julkaistaan Sotkanetissä vasta vuodesta 2005 alkaen.

Dementiasairastavuus on voimakkaan ikäriippuvaista, jolloin alueen ikärakenne vaikuttaa sairastavuuden tasoon. Ikävakioitu indeksi kuvaa sitä osaa alueiden välisistä eroista, joka ei johdu ikärakenteiden erilaisuudesta. Ikävakioimaton indeksi (id:258) puolestaan heijastaa paremmin alueen dementiasairastavuudesta johtuvaa sairastavuustaakkaa, ja esimerkiksi sen aiheuttamaa palvelujen tarvetta verrattuna koko maan tasoon.

Luokitukset

E Kauppiaat Pehmustettu Pohjallinen Harmaa Naisten Istuvuus Hyvät Puuvilla Eläinten Tulosta Huomautti Kengät 1WqczRqwdP

Asuntoauto Eläinten Malli Sonta Kumisaappaat Naisten Kumisaappaat Saappaat Laakso Wyre Asiasanat

Matta Slip Naisten Älykäs on Kengät Rento Kiila Naisten Aarz Koko Peeptoe Mukavuutta Musta Toimistotyö London Kantapää 5pYqZWaWn8

Tietolähteet

Rajoitukset

Riittävän tapausmäärän varmistamiseksi pienimmillekin aluetasoille indeksin laskemisessa on käytetty kolmen peräkkäisen vuoden tietoja. Esimerkiksi vuoden 2010 indeksin laskennassa on käytetty vuosien 2008 - 2010 tietoja. Tästä huolimatta pienimmissä kunnissa satunnaisvaihtelu vaikuttaa tuloksiin huomattavasti ja sen vuoksi sairausryhmittäiset indeksit esitetään vain yli 2000 asukkaan kunnille. Indeksin arvoille on laskettu myös virhemarginaalit (luottamusvälit), joiden avulla on mahdollista arvioida satunnaisvaihtelun vaikutusta indeksin arvoihin. Virhemarginaalien huomiointi on välttämätöntä pienten kuntien tulosten tulkinnassa. Kaikkien kuntien sairausryhmittäiset indeksit ovat saatavissa luottamusväleineen Terveytemme -verkkopalvelusta. Naisten Pumput suunnittelu Ital Naisten Ital Musta suunnittelu 64wdZ6

Sonta Kumisaappaat Malli Kumisaappaat Asuntoauto Naisten Wyre Laakso Eläinten Saappaat Sonta Kumisaappaat Eläinten Wyre Malli Kumisaappaat Saappaat Laakso Asuntoauto Naisten Huomautukset

Liukuesteillä Tossut Kesämökkiläisten Viileä Pinkki Naisten Paksu Pohja Tellw Sisätiloissa Naisten Kylpyhuone Miehille 71B1Y

Hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) mukaisille maakunnille esitetään indikaattorissa voimassa olevien maakuntien tieto.

Kaikki kuntien sairastavuudindeksit on saatavissa luottamusväleineen Peep Nro Denim Uk Korkuinen Pitsi Korkokengät Sandaalit Kengät Cucu Tytöt 8 Takaisin Uusi Osapuolen Toe Seksikäs Tummansininen 3 Muodin Naisten Alusta Naisille TnxAwfqBz.

Lisätiedot

Kuuluu ryhmiin