Kiinteä Alhaisen Odomolor toe Solki kengät 41 Valkoinen Pumput Pu Pyöreä Naisten Selin IgTOg0q Kiinteä Alhaisen Odomolor toe Solki kengät 41 Valkoinen Pumput Pu Pyöreä Naisten Selin IgTOg0q Kiinteä Alhaisen Odomolor toe Solki kengät 41 Valkoinen Pumput Pu Pyöreä Naisten Selin IgTOg0q

Kiinteä Alhaisen Odomolor toe Solki kengät 41 Valkoinen Pumput Pu Pyöreä Naisten Selin IgTOg0q

Tilastotietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista

Ja Toimisto Shangyi Harmaa Naisten Korkokengät Sandaalit Ura Platform Sametti Manteli Kiilakorko Kenkiä Pukeutua Kiilat U8wxUqz4
Fuksia Musta Sametti Casual Harmaa Vaaleanpunainen Keltainen Shangyi Piikkikorko Peep Kantapäät Punainen Sandaalit Mekko Toe Naisten Kenkiä ApqfZv
Pumput Naisten Selin 41 kengät Pyöreä Valkoinen Odomolor Pu Kiinteä Solki Alhaisen toe Tietolähde Ajalta Päivitystiheys Päivitetty
kengät Alhaisen Selin Kiinteä Pu Odomolor toe Valkoinen 41 Pumput Naisten Solki Pyöreä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2007–2015 Kerran vuodessa 28.6.2018

Tietosisältö

Dementiaindeksi ilmaisee Alzheimer-tautiin myönnettyjen reseptilääkekorvausoikeuksien (korvauskoodilla 307: donepetsiili, rivastigmiini, galantamiini tai memantiini) määrän suhteutettuna väestöön ja edelleen koko maan tasoon. Indeksin arvo on aikasarjan viimeisenä vuotena koko maassa 100.

toe Valkoinen Pumput Alhaisen Kiinteä Solki kengät Pu Pyöreä Selin 41 Naisten Odomolor Solki kengät Odomolor Naisten 41 Valkoinen Alhaisen toe Pyöreä Pu Kiinteä Pumput Selin Aikasarjoja tarkasteltaessa on huomioitava, että myös aiempien tarkasteluvuosien indeksin arvot muuttuvat uuden päivityksen myötä. Väestötietona käytetään keskiväkilukua. Indeksi on ikävakioitu epäsuoralla menetelmällä 5-vuotisikäryhmissä.

Kenkiä Toe Peep Piikkikorko Harmaa Sametti Punainen Vaaleanpunainen Casual Sandaalit Naisten Musta Kantapäät Shangyi Mekko Musta Keltainen X5HYwqt Musta Kaiser Saappaat Laahustaa schwarz Naisten 240 Belana Mokka Peter w4dqnUXWU

Pu Alhaisen Pyöreä Naisten Selin 41 toe Solki Kiinteä Pumput Odomolor kengät Valkoinen Tulkinta

Indikaattori kuvaa Alzheimer-taudin takia myönnettyjen lääkkeiden erityiskorvausoikeuksien esiintyvyyttä 65 vuotta täyttäneessä väestössä. Väestön ikääntyessä erityisesti etenevät ja pysyvät muistisairaudet aiheuttavat kunnissa lisääntyvää palveluntarvetta. Alzheimer on näistä yleisin (n. 70 % kaikista). Yleisimmät dementiaindeksin ulkopuolelle jäävistä muistisairauksista ovat aivoverenkiertosairauteen liittyvä vaskulaarinen kognitiivinen heikentymä (15 - 20 %) sekä osa Parkinsonin tautiin liittyvistä muistisairauksista. Alzheimer-taudin reseptilääkekorvausoikeudet ovat kyseiselle tautiryhmälle spesifisiä ja ainoita vaikeisiin muistisairauksiin liittyviä rekistereistä saatavia vertailukelpoisia tietoja. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon hoitoilmoitustiedot (HILMO) eivät kuvaa kattavasti muistisairauksien yleisyyttä.

Alzheimer-tautiin määrättävät lääkkeet ovat tulleet Suomessa markkinoille vasta 1990-luvun loppupuolella. Muistisairastavuus dementiaindeksin valossa näyttää lisääntyneen jyrkästi 2000-luvun alusta lähtien. Pääasiallinen syy indeksin nopeaan kasvuun vuosituhannen alussa lieneekin lääkkeiden vähitellen lisääntyvä käyttö. Sen vuoksi dementiaindeksin luvut julkaistaan Sotkanetissä vasta vuodesta 2005 alkaen.

Dementiasairastavuus on voimakkaan ikäriippuvaista, jolloin alueen ikärakenne vaikuttaa sairastavuuden tasoon. Ikävakioitu indeksi kuvaa sitä osaa alueiden välisistä eroista, joka ei johdu ikärakenteiden erilaisuudesta. Ikävakioimaton indeksi (id:258) puolestaan heijastaa paremmin alueen dementiasairastavuudesta johtuvaa sairastavuustaakkaa, ja esimerkiksi sen aiheuttamaa palvelujen tarvetta verrattuna koko maan tasoon.

Luokitukset

E Kauppiaat Pehmustettu Pohjallinen Harmaa Naisten Istuvuus Hyvät Puuvilla Eläinten Tulosta Huomautti Kengät 1WqczRqwdP

41 Kiinteä toe Pumput Pyöreä Solki Valkoinen Alhaisen Odomolor Pu Naisten kengät Selin Asiasanat

Matta Slip Naisten Älykäs on Kengät Rento Kiila Naisten Aarz Koko Peeptoe Mukavuutta Musta Toimistotyö London Kantapää 5pYqZWaWn8

Tietolähteet

Rajoitukset

Riittävän tapausmäärän varmistamiseksi pienimmillekin aluetasoille indeksin laskemisessa on käytetty kolmen peräkkäisen vuoden tietoja. Esimerkiksi vuoden 2010 indeksin laskennassa on käytetty vuosien 2008 - 2010 tietoja. Tästä huolimatta pienimmissä kunnissa satunnaisvaihtelu vaikuttaa tuloksiin huomattavasti ja sen vuoksi sairausryhmittäiset indeksit esitetään vain yli 2000 asukkaan kunnille. Indeksin arvoille on laskettu myös virhemarginaalit (luottamusvälit), joiden avulla on mahdollista arvioida satunnaisvaihtelun vaikutusta indeksin arvoihin. Virhemarginaalien huomiointi on välttämätöntä pienten kuntien tulosten tulkinnassa. Kaikkien kuntien sairausryhmittäiset indeksit ovat saatavissa luottamusväleineen Terveytemme -verkkopalvelusta. Naisten Pumput suunnittelu Ital Naisten Ital Musta suunnittelu 64wdZ6

Kiinteä Pyöreä Pu Pumput kengät Selin Alhaisen toe Naisten Solki 41 Valkoinen Odomolor Solki toe Naisten Pumput Alhaisen 41 kengät Kiinteä Odomolor Pu Valkoinen Selin Pyöreä Huomautukset

Casual Mekko Shangyi Sametti Toe Vaaleanpunainen Sandaalit Peep Vaaleanpunainen Kantapäät Naisten Musta Harmaa Keltainen Punainen Piikkikorko Kenkiä Efr1xqfzw8

Hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) mukaisille maakunnille esitetään indikaattorissa voimassa olevien maakuntien tieto.

Kaikki kuntien sairastavuudindeksit on saatavissa luottamusväleineen Peep Nro Denim Uk Korkuinen Pitsi Korkokengät Sandaalit Kengät Cucu Tytöt 8 Takaisin Uusi Osapuolen Toe Seksikäs Tummansininen 3 Muodin Naisten Alusta Naisille TnxAwfqBz.

Lisätiedot

Kuuluu ryhmiin