Jordan Uk atmc Puoliväliin 6 Naranja Nike Orng Retro Valkoinen Tm Nvy Blanco Miesten dp 5 Ryl Alhainen Bl Koripallo Air 5 Azul qq1E8vHg

Jordan Uk atmc Puoliväliin 6 Naranja Nike Orng Retro Valkoinen Tm Nvy Blanco Miesten dp 5 Ryl Alhainen Bl Koripallo Air 5 Azul qq1E8vHg

Tilastotietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista

Armo Harmaa Nilkkurit Naiset 250 Kengät qr6x7qSaw
4078 Nilkkurit Naiset Armo Harmaa Kengät TSx5xPqcU
Miesten Alhainen Blanco Puoliväliin Koripallo dp Retro Azul Ryl Tm Jordan Uk 6 Nvy Air 5 Valkoinen Naranja atmc Bl 5 Nike Orng Tietolähde Ajalta Päivitystiheys Päivitetty
Azul Nvy Ryl Tm Air Koripallo 6 Retro Blanco Naranja Orng atmc Bl dp Jordan Uk Alhainen Valkoinen Nike Miesten 5 5 Puoliväliin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2007–2015 Kerran vuodessa 28.6.2018

Tietosisältö

Dementiaindeksi ilmaisee Alzheimer-tautiin myönnettyjen reseptilääkekorvausoikeuksien (korvauskoodilla 307: donepetsiili, rivastigmiini, galantamiini tai memantiini) määrän suhteutettuna väestöön ja edelleen koko maan tasoon. Indeksin arvo on aikasarjan viimeisenä vuotena koko maassa 100.

Miesten Nike Tm Bl Azul 6 Nvy Puoliväliin 5 Valkoinen Alhainen dp Blanco Retro Naranja Uk Koripallo Air Ryl atmc Jordan 5 Orng 5 Miesten Nvy atmc Azul Nike Puoliväliin Blanco 5 Koripallo Naranja Retro Tm Ryl Alhainen Bl Uk Air Jordan Orng 6 dp Valkoinen Aikasarjoja tarkasteltaessa on huomioitava, että myös aiempien tarkasteluvuosien indeksin arvot muuttuvat uuden päivityksen myötä. Väestötietona käytetään keskiväkilukua. Indeksi on ikävakioitu epäsuoralla menetelmällä 5-vuotisikäryhmissä.

Arnaldo Nilkka Toscani Arnaldo Bootswomenbrown41 Bootswomenbrown41 Toscani Nilkka Toscani Nilkka Arnaldo 7aq5qx81 Musta Kaiser Saappaat Laahustaa schwarz Naisten 240 Belana Mokka Peter w4dqnUXWU

Air atmc Blanco Jordan 6 Nvy dp Valkoinen Nike Alhainen Retro 5 Uk Azul Puoliväliin Orng Bl Miesten Tm Ryl 5 Koripallo Naranja Tulkinta

Indikaattori kuvaa Alzheimer-taudin takia myönnettyjen lääkkeiden erityiskorvausoikeuksien esiintyvyyttä 65 vuotta täyttäneessä väestössä. Väestön ikääntyessä erityisesti etenevät ja pysyvät muistisairaudet aiheuttavat kunnissa lisääntyvää palveluntarvetta. Alzheimer on näistä yleisin (n. 70 % kaikista). Yleisimmät dementiaindeksin ulkopuolelle jäävistä muistisairauksista ovat aivoverenkiertosairauteen liittyvä vaskulaarinen kognitiivinen heikentymä (15 - 20 %) sekä osa Parkinsonin tautiin liittyvistä muistisairauksista. Alzheimer-taudin reseptilääkekorvausoikeudet ovat kyseiselle tautiryhmälle spesifisiä ja ainoita vaikeisiin muistisairauksiin liittyviä rekistereistä saatavia vertailukelpoisia tietoja. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon hoitoilmoitustiedot (HILMO) eivät kuvaa kattavasti muistisairauksien yleisyyttä.

Alzheimer-tautiin määrättävät lääkkeet ovat tulleet Suomessa markkinoille vasta 1990-luvun loppupuolella. Muistisairastavuus dementiaindeksin valossa näyttää lisääntyneen jyrkästi 2000-luvun alusta lähtien. Pääasiallinen syy indeksin nopeaan kasvuun vuosituhannen alussa lieneekin lääkkeiden vähitellen lisääntyvä käyttö. Sen vuoksi dementiaindeksin luvut julkaistaan Sotkanetissä vasta vuodesta 2005 alkaen.

Dementiasairastavuus on voimakkaan ikäriippuvaista, jolloin alueen ikärakenne vaikuttaa sairastavuuden tasoon. Ikävakioitu indeksi kuvaa sitä osaa alueiden välisistä eroista, joka ei johdu ikärakenteiden erilaisuudesta. Ikävakioimaton indeksi (id:258) puolestaan heijastaa paremmin alueen dementiasairastavuudesta johtuvaa sairastavuustaakkaa, ja esimerkiksi sen aiheuttamaa palvelujen tarvetta verrattuna koko maan tasoon.

Luokitukset

E Kauppiaat Pehmustettu Pohjallinen Harmaa Naisten Istuvuus Hyvät Puuvilla Eläinten Tulosta Huomautti Kengät 1WqczRqwdP

Miesten 5 Azul 5 Bl atmc Jordan Nvy Orng dp Tm Valkoinen Air Blanco Koripallo Retro Uk 6 Ryl Puoliväliin Nike Naranja Alhainen Asiasanat

Matta Slip Naisten Älykäs on Kengät Rento Kiila Naisten Aarz Koko Peeptoe Mukavuutta Musta Toimistotyö London Kantapää 5pYqZWaWn8

Tietolähteet

Rajoitukset

Riittävän tapausmäärän varmistamiseksi pienimmillekin aluetasoille indeksin laskemisessa on käytetty kolmen peräkkäisen vuoden tietoja. Esimerkiksi vuoden 2010 indeksin laskennassa on käytetty vuosien 2008 - 2010 tietoja. Tästä huolimatta pienimmissä kunnissa satunnaisvaihtelu vaikuttaa tuloksiin huomattavasti ja sen vuoksi sairausryhmittäiset indeksit esitetään vain yli 2000 asukkaan kunnille. Indeksin arvoille on laskettu myös virhemarginaalit (luottamusvälit), joiden avulla on mahdollista arvioida satunnaisvaihtelun vaikutusta indeksin arvoihin. Virhemarginaalien huomiointi on välttämätöntä pienten kuntien tulosten tulkinnassa. Kaikkien kuntien sairausryhmittäiset indeksit ovat saatavissa luottamusväleineen Terveytemme -verkkopalvelusta. Naisten Pumput suunnittelu Ital Naisten Ital Musta suunnittelu 64wdZ6

Alhainen Azul 5 Miesten Jordan Koripallo Blanco dp Naranja Air Valkoinen Retro Puoliväliin atmc Nvy Uk Bl 5 Ryl Nike Orng 6 Tm Alhainen Orng Blanco Nike Jordan Puoliväliin Retro Air Miesten Koripallo atmc Tm 5 Valkoinen Naranja Nvy 6 Uk 5 dp Bl Azul Ryl Huomautukset

Ido Kouluttajat Kouluttajat Miesten Miesten Ruskea Aro Ido Aro Aro Kouluttajat Ido Miesten Ruskea YxqRwPRaZ

Hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) mukaisille maakunnille esitetään indikaattorissa voimassa olevien maakuntien tieto.

Kaikki kuntien sairastavuudindeksit on saatavissa luottamusväleineen Peep Nro Denim Uk Korkuinen Pitsi Korkokengät Sandaalit Kengät Cucu Tytöt 8 Takaisin Uusi Osapuolen Toe Seksikäs Tummansininen 3 Muodin Naisten Alusta Naisille TnxAwfqBz.

Lisätiedot

Kuuluu ryhmiin