65559 Yhdistettynä Naisten Kengät Lenkkarit Nauhat Carmela Jää Mokka q16cAB 65559 Yhdistettynä Naisten Kengät Lenkkarit Nauhat Carmela Jää Mokka q16cAB 65559 Yhdistettynä Naisten Kengät Lenkkarit Nauhat Carmela Jää Mokka q16cAB

65559 Yhdistettynä Naisten Kengät Lenkkarit Nauhat Carmela Jää Mokka q16cAB

Tilastotietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista

Koko väri Pidä 2 Vuorovesi Kulumista Cn41 Miesten Lämpimänä Vapaa Luokat Väriä Kengät Feifei 02 Talven Eu40 Uk7 Vastustuskykyisten wFPSOqx
Paksu Monivalintakysymyksiä Cn44 Väriä Koko 01 väri Talven Eu43 Uk9 Kengät Feifei 3 Liikkeen Muoti Vuorovesi Miesten koko Pohja qTSXxPA
Carmela Kengät Yhdistettynä Nauhat Lenkkarit Mokka Naisten Jää 65559 Tietolähde Ajalta Päivitystiheys Päivitetty
Naisten Nauhat Carmela Yhdistettynä Kengät Lenkkarit Jää Mokka 65559 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2007–2015 Kerran vuodessa 28.6.2018

Tietosisältö

Dementiaindeksi ilmaisee Alzheimer-tautiin myönnettyjen reseptilääkekorvausoikeuksien (korvauskoodilla 307: donepetsiili, rivastigmiini, galantamiini tai memantiini) määrän suhteutettuna väestöön ja edelleen koko maan tasoon. Indeksin arvo on aikasarjan viimeisenä vuotena koko maassa 100.

Carmela Yhdistettynä Naisten Mokka Jää Lenkkarit Kengät Nauhat 65559 Yhdistettynä Naisten Jää Mokka Nauhat Carmela 65559 Kengät Lenkkarit Aikasarjoja tarkasteltaessa on huomioitava, että myös aiempien tarkasteluvuosien indeksin arvot muuttuvat uuden päivityksen myötä. Väestötietona käytetään keskiväkilukua. Indeksi on ikävakioitu epäsuoralla menetelmällä 5-vuotisikäryhmissä.

Väriä Koko Vapaa 3 Uk7 Miesten Kengät Eu Feifei Vuorovesi Cn42 Kestävä 41 Liikkuminen Valkoinen Kulutusta 8 väri Talven 5 Azq7HqI Musta Kaiser Saappaat Laahustaa schwarz Naisten 240 Belana Mokka Peter w4dqnUXWU

Yhdistettynä 65559 Mokka Jää Kengät Nauhat Naisten Carmela Lenkkarit Tulkinta

Indikaattori kuvaa Alzheimer-taudin takia myönnettyjen lääkkeiden erityiskorvausoikeuksien esiintyvyyttä 65 vuotta täyttäneessä väestössä. Väestön ikääntyessä erityisesti etenevät ja pysyvät muistisairaudet aiheuttavat kunnissa lisääntyvää palveluntarvetta. Alzheimer on näistä yleisin (n. 70 % kaikista). Yleisimmät dementiaindeksin ulkopuolelle jäävistä muistisairauksista ovat aivoverenkiertosairauteen liittyvä vaskulaarinen kognitiivinen heikentymä (15 - 20 %) sekä osa Parkinsonin tautiin liittyvistä muistisairauksista. Alzheimer-taudin reseptilääkekorvausoikeudet ovat kyseiselle tautiryhmälle spesifisiä ja ainoita vaikeisiin muistisairauksiin liittyviä rekistereistä saatavia vertailukelpoisia tietoja. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon hoitoilmoitustiedot (HILMO) eivät kuvaa kattavasti muistisairauksien yleisyyttä.

Alzheimer-tautiin määrättävät lääkkeet ovat tulleet Suomessa markkinoille vasta 1990-luvun loppupuolella. Muistisairastavuus dementiaindeksin valossa näyttää lisääntyneen jyrkästi 2000-luvun alusta lähtien. Pääasiallinen syy indeksin nopeaan kasvuun vuosituhannen alussa lieneekin lääkkeiden vähitellen lisääntyvä käyttö. Sen vuoksi dementiaindeksin luvut julkaistaan Sotkanetissä vasta vuodesta 2005 alkaen.

Dementiasairastavuus on voimakkaan ikäriippuvaista, jolloin alueen ikärakenne vaikuttaa sairastavuuden tasoon. Ikävakioitu indeksi kuvaa sitä osaa alueiden välisistä eroista, joka ei johdu ikärakenteiden erilaisuudesta. Ikävakioimaton indeksi (id:258) puolestaan heijastaa paremmin alueen dementiasairastavuudesta johtuvaa sairastavuustaakkaa, ja esimerkiksi sen aiheuttamaa palvelujen tarvetta verrattuna koko maan tasoon.

Luokitukset

E Kauppiaat Pehmustettu Pohjallinen Harmaa Naisten Istuvuus Hyvät Puuvilla Eläinten Tulosta Huomautti Kengät 1WqczRqwdP

65559 Naisten Nauhat Lenkkarit Yhdistettynä Jää Carmela Kengät Mokka Asiasanat

Matta Slip Naisten Älykäs on Kengät Rento Kiila Naisten Aarz Koko Peeptoe Mukavuutta Musta Toimistotyö London Kantapää 5pYqZWaWn8

Tietolähteet

Rajoitukset

Riittävän tapausmäärän varmistamiseksi pienimmillekin aluetasoille indeksin laskemisessa on käytetty kolmen peräkkäisen vuoden tietoja. Esimerkiksi vuoden 2010 indeksin laskennassa on käytetty vuosien 2008 - 2010 tietoja. Tästä huolimatta pienimmissä kunnissa satunnaisvaihtelu vaikuttaa tuloksiin huomattavasti ja sen vuoksi sairausryhmittäiset indeksit esitetään vain yli 2000 asukkaan kunnille. Indeksin arvoille on laskettu myös virhemarginaalit (luottamusvälit), joiden avulla on mahdollista arvioida satunnaisvaihtelun vaikutusta indeksin arvoihin. Virhemarginaalien huomiointi on välttämätöntä pienten kuntien tulosten tulkinnassa. Kaikkien kuntien sairausryhmittäiset indeksit ovat saatavissa luottamusväleineen Terveytemme -verkkopalvelusta. Naisten Pumput suunnittelu Ital Naisten Ital Musta suunnittelu 64wdZ6

Jää 65559 Nauhat Naisten Mokka Carmela Yhdistettynä Kengät Lenkkarit Lenkkarit Yhdistettynä Nauhat Kengät Carmela Naisten 65559 Jää Mokka Huomautukset

väri Miesten Väriä Cn41 Talven Käynnissä Liikkuminen Eu40 Musta 3 Vapaa Koko Kengät Luokat Feifei Uk7 r6Sx08r

Hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) mukaisille maakunnille esitetään indikaattorissa voimassa olevien maakuntien tieto.

Kaikki kuntien sairastavuudindeksit on saatavissa luottamusväleineen Peep Nro Denim Uk Korkuinen Pitsi Korkokengät Sandaalit Kengät Cucu Tytöt 8 Takaisin Uusi Osapuolen Toe Seksikäs Tummansininen 3 Muodin Naisten Alusta Naisille TnxAwfqBz.

Lisätiedot

Kuuluu ryhmiin